CL: poniżej 50% udziałów w StalPortalu

ComputerLand sprzedał Poland Alloy 7,14% udziałów w StalPortal-u – internetowej platformie handlu metalami. Za 2,5 tys. akcji wortalu CL otrzyma 1 zł.

ComputerLand sprzedał część swoich udziałów w StarPortalu innemu udziałowcowi platformy – Poland Alloy – za symboliczną złotówkę. Wartość nominalna każdej z 2,5 tys. akcji wynosi 100 zł. Po transakcji CL jest nadal w posiadaniu 17,4 tys. akcji odpowiadających 49,7% kapitału zakładowego StalPortal-u. Firma zachowuje ponadto przez 5 lat prawo do odkupienia sprzedanego pakietu za złotówkę. Tą opcję CL wykorzystać ma jednak w celu ich ewentualnej odsprzedaży innemu podmiotowi z branży hutniczej.

Wartość zbytych akcji została objęta 100% rezerwą w ciężar kosztów w księgach rachunkowych ComputerLand za IV kwartał 2001 roku i nie będzie miała wpływu na wynik spółki w bieżącym kwartale i roku.

Niedawno w podobnej transakcji CL pozbył się udziałów w innym przedsięwzięciu internetowym - platformie medycznej Clinika.pl. W tamtym przypadku spółka pozbyła się jednak wszystkich posiadanych udziałów. Działania te CL tłumaczy chęcią przeniesienia kosztów rozwoju i utrzymania przedsięwzięć na swoich branżowych partnerów.