Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

CL: poniżej 50% udziałów w StalPortalu

ComputerLand sprzedał Poland Alloy 7,14% udziałów w StalPortal-u – internetowej platformie handlu metalami. Za 2,5 tys. akcji wortalu CL otrzyma 1 zł.

ComputerLand sprzedał część swoich udziałów w StarPortalu innemu udziałowcowi platformy – Poland Alloy – za symboliczną złotówkę. Wartość nominalna każdej z 2,5 tys. akcji wynosi 100 zł. Po transakcji CL jest nadal w posiadaniu 17,4 tys. akcji odpowiadających 49,7% kapitału zakładowego StalPortal-u. Firma zachowuje ponadto przez 5 lat prawo do odkupienia sprzedanego pakietu za złotówkę. Tą opcję CL wykorzystać ma jednak w celu ich ewentualnej odsprzedaży innemu podmiotowi z branży hutniczej.

Wartość zbytych akcji została objęta 100% rezerwą w ciężar kosztów w księgach rachunkowych ComputerLand za IV kwartał 2001 roku i nie będzie miała wpływu na wynik spółki w bieżącym kwartale i roku.

Niedawno w podobnej transakcji CL pozbył się udziałów w innym przedsięwzięciu internetowym - platformie medycznej Clinika.pl. W tamtym przypadku spółka pozbyła się jednak wszystkich posiadanych udziałów. Działania te CL tłumaczy chęcią przeniesienia kosztów rozwoju i utrzymania przedsięwzięć na swoich branżowych partnerów.