CERT dzieli się informacjami

Centrum Koordynacyjne CERT przy Carnegie Mellon University wspólnie z ArcSight, firmą sprzedającą oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem, oraz trzema uniwersytetami zamierza rozpocząć akcję, której celem jest poprawienie przepływu informacji na temat zagrożeń.

CERT ma być koordynatorem projektu, natomiast ArcSight będzie dostarczać oprogramowania partnerom całego przedsięwzięcia. Programy służące do zarządzania zdarzeniami, monitorowania i zbierania informacji pochodzących z zapór ogniowych, systemów IDS, zostaną zainstalowane w centrum CERT oraz trzech uniwersytetach. CERT będzie zbierał wszelkie dane i analizował je pod kątem wykrywania zagrożeń. Następnie wyniki analiz będą publikowane.

Oprócz działalności informacyjnej projekt ma również posłużyć jako test formatów, w których przesyłane są dane dotyczące bezpieczeństwa (Incident Object Description and Exchange Format oraz Intrusion Detection Message Exchange Format).