Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

CDI dla administracji rządowej i samorządowej

Finalizowane jest porozumienie między Centrum Doradztwa Informatycznego (CDI) dla administracji rządowej i samorządowej, i Oracle Polska a Stowarzyszeniem Miasta w Internecie.

CDI i Oracle udzielą wsparcia merytorycznego w rozwoju szkoleń elektronicznych z zakresu eGovernment oraz dostarczą Stowarzyszeniu platformę e-learningową na potrzeby tychże szkoleń.

Centrum Doradztwa Informatycznego (CDI) dla administracji rządowej i samorządowej, afiliowane instytucjonalnie przy Oracle Polska, w swych założeniach ma pełnić w najbliższych latach funkcję "punktu pierwszego kontaktu i informacji" dla urzędów, instytucji oraz organizacji administracji rządowej i samorządowej w zakresie planowania, implementacji i zarządzania projektami informatycznym.

Głównym zadaniem centrum jest informowanie sektora publicznego w zakresie wymagań i zadań Unii Europejskiej zawartych w strategii "eEurope", ze szczególnym uwzględnieniem programu informatyzacji urzędów publicznych, zwanego "eGovernment". Rolą Centrum jest również doradzanie w zakresie strategii informatyzacji instytucji sektora publicznego oraz dostępności szczegółowych rozwiązań i systemów informatycznych.

Od momentu powstania CDI – ponad pół roku temu - jego usługi cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem osób z sektora publicznego. W chwili obecnej obserwowany jest wzrost zapotrzebowania tej grupy na wiedzę dotyczącą podnoszenia i wdrażania standardów eGovernment.

Wzrost zainteresowania standardami eGovernment, związany z czekającą polską administrację reorganizacją, potwierdzają raporty systemu monitoringu statystyk oglądalności. Dane z systemu nadzorującego witrynę www.centrumdoradztwa.pl wskazują, iż 25 proc. spośród ponad 16 000 jej użytkowników eksploruje zasoby wiedzy związane z tematyką eGovernment i eEurope.