CDI dla administracji rządowej i samorządowej

Finalizowane jest porozumienie między Centrum Doradztwa Informatycznego (CDI) dla administracji rządowej i samorządowej, i Oracle Polska a Stowarzyszeniem Miasta w Internecie.

CDI i Oracle udzielą wsparcia merytorycznego w rozwoju szkoleń elektronicznych z zakresu eGovernment oraz dostarczą Stowarzyszeniu platformę e-learningową na potrzeby tychże szkoleń.

Centrum Doradztwa Informatycznego (CDI) dla administracji rządowej i samorządowej, afiliowane instytucjonalnie przy Oracle Polska, w swych założeniach ma pełnić w najbliższych latach funkcję "punktu pierwszego kontaktu i informacji" dla urzędów, instytucji oraz organizacji administracji rządowej i samorządowej w zakresie planowania, implementacji i zarządzania projektami informatycznym.

Głównym zadaniem centrum jest informowanie sektora publicznego w zakresie wymagań i zadań Unii Europejskiej zawartych w strategii "eEurope", ze szczególnym uwzględnieniem programu informatyzacji urzędów publicznych, zwanego "eGovernment". Rolą Centrum jest również doradzanie w zakresie strategii informatyzacji instytucji sektora publicznego oraz dostępności szczegółowych rozwiązań i systemów informatycznych.

Od momentu powstania CDI – ponad pół roku temu - jego usługi cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem osób z sektora publicznego. W chwili obecnej obserwowany jest wzrost zapotrzebowania tej grupy na wiedzę dotyczącą podnoszenia i wdrażania standardów eGovernment.

Wzrost zainteresowania standardami eGovernment, związany z czekającą polską administrację reorganizacją, potwierdzają raporty systemu monitoringu statystyk oglądalności. Dane z systemu nadzorującego witrynę www.centrumdoradztwa.pl wskazują, iż 25 proc. spośród ponad 16 000 jej użytkowników eksploruje zasoby wiedzy związane z tematyką eGovernment i eEurope.