CBOS: 59% Polaków nie korzysta i nie chce korzystać z internetu

Skoro prawie 60% mieszkańców Polski nie chce korzystać z internetu, perspektywę stale rosnącego rynku usług internetowych oraz rynku reklamy należałoby zmodyfikować. Należałoby, gdyby chodziło o osoby młode, jednak zdecydowana większość osób, które nie korzystają i w najbliższym czasie nie zamierzają nauczyć się korzystania z internetu to osoby starsze.

Nie sposób zadumać się nad pytaniem, kiedy rynek nasyci się internetem w kontekście ostatnich deklaracji naszych rodaków, spośród których aż 59% ani myśli o internecie. Branża internetowa liczy na to, że penetracja wzrośnie w ciągu 10 lat do około 60%, ale społeczeństwo wcale nie deklaruje potrzeby posiadania dostępu do internetu, bez której o takim poziomie nasycenia można tylko marzyć.

Wśród osób w wieku 18-24 lata aż 66% korzysta z internetu. W przedziale 55-64 lata jest już ich tylko 13%.

Badania CBOS wskazują, że niechętne internetowi, ale też telefonom komórkowym, są przede wszystkim osoby starsze, mieszkające na wsi, o wykształceniu średnim i podstawowym, oceniające własną sytuację materialną jako złą lub średnią.

Internautów jest znacznie więcej w największych metropoliach (53%) niż na wsi (18%).

Według tego samego badania przeprowadzonego w lutym 2004 roku dorośli internauci stanowili 21% społeczeństwa, w marcu 2005 roku - 24%, zaś przed miesiącem już 29% Polaków.

Około 12% Polaków, którzy dotychczas nie korzystali z internetu, nie wyklucza nabycia tej umiejętności w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wciąż jednak większość nie-internautów nie ma takich potrzeb.

Badania przeprowadził CBOS w dniach 3-6 marca, na reprezentatywnej próbie dorosłych liczącej 1081 osób.

***

Więcej:

Kiedy rynek nasyci się internetem?

E-przepaść w poprzek Europy

Broadband w Polsce. Unia gani, TP SA chwali

Polskie dzieciaki mają pod e-górkę