Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Buszowanie w zasobach korporacyjnych

Spółka NetSprint wprowadziła na rynek nowe narzędzie umożliwiające wyszukiwanie informacji i przeszukiwanie danych korporacyjnych z poziomu interfejsu zbliżonego do wyszukiwarek internetowych. NetSprint Intranet opracowany został dla firm i instytucji.

Jak zaznaczają twórcy rozwiązania, NetSprint Intranet ma zbierać dokumenty z szybkością do kilkunastu tysięcy dokumentów na godzinę. Rozwiązanie umożliwia przeszukiwanie plików w najpopularniejszych formatach: HTML, Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, TXT.

NetSprint Intranet można wykorzystać też jako wyszukiwarkę witryny internetowej firmy.

"Rozwiązania usprawniające przeszukiwanie intranetu są coraz popularniejsze na rynkach zachodnich" - zaznaczył Artur Banach, prezes NetSprint.pl - "Dotychczasowe, zagraniczne rozwiązania dostępne na rynku były jednak zbyt kosztowne oraz nieprzystosowane do specyfiki języka polskiego."

Więcej informacji tutaj.