Budżety IT rosną

Firmy na świecie podnoszą swoje budżety informatyczne, przy czym np. w Europie teraz i w najbliższej przyszłości priorytetem są wydatki mające przynieść oszczędności – wynika z badania przeprowadzonego przez ITtoolbox.

W badaniu ITtoolbox udział wzięło 300 specjalistów ds. informatyki. Jedna czwarta ankietowanych reprezentuje firmy, które przeznaczą na tegoroczny budżet IT do 100 tys. USD. Około 1/5 firm – od 100 tys. USD do 1 mln USD, 17% - od 1 mln do 10 mln USD, a 14% - powyżej 10 mln USD. Reszta ankietowanych nie podała informacji na temat wielkości budżetu IT.

Ponad połowa ankietowanych (53%) oceniła, że w porównaniu z rokiem poprzednim budżet IT ich firmy wzrasta; w 2003 roku podobnie odpowiedziało na analogiczne pytanie 45% ankietowanych. Tylko 12% ankietowanych oczekuje obniżenia wydatków na IT. Najwięcej optymistów jest wśród przedstawicieli firm azjatyckich – wzrostów budżetu IT ponad 10-proc. oczekuje 27,5% respondentów, wobec 20,3% firm europejskich i 22,3% z Ameryki Północnej. Większość europejskich firm oczekuje wzrostów poniżej 10%, a blisko 30% nie oczekuje żadnych zmian w tym względzie.

Większość obecnych i ostatnio dokonanych inwestycji technologicznych to wymiana biurkowych komputerów osobistych, innego sprzętu, oprogramowania bazodanowego, inwestycje w technologie sieciowe, w rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i aplikacje sieciowe. Obecne i dotyczące przyszłości "listy życzeń" różnią się zależnie od wielkości i umiejscowienia firmy. ITtoolbox podsumował te preferencje. Małe, średnie i duże firmy oraz generalnie – te z Ameryki Północnej - w swoich zamówieniach informatycznych stawiają na rozwiązania podnoszące konkurencyjność na rynku. W przypadku firm azjatyckich, priorytetem jest unowocześnianie infrastruktury, a europejskie skupiają się na działaniach mających dopomóc w cięciu kosztów. Najczęściej wymienianym w ankietach celem strategicznym w ankietach była chęć uzyskania przewagi konkurencyjnej.