Brytyjczycy używają internetu mobilnego po kryjomu

Nowe badanie, zlecone przez T-Mobile UK, przeprowadzone na grupie 2 tys. dorosłych obywateli Wielkiej Brytanii przez firmę YouGov, wykazało że wielu z Brytyjczyków, którzy nie mogą z powodu restrykcji używać internetu w pracy, łączą się z nim za pomocą telefonów komórkowych w toaletach.

Badanie skupiało się na nawykach konsumentów mediów, którzy są w czasie pracy pozbawieni dostępu do internetu i wykazało, że 48% respondentów nagminnie korzysta w tym celu z telefonu komórkowego, a 15% używa telefonów komórkowych chowając się w toaletach.

23% badanych potwierdziło, że w ich firmach obowiązuje zakaz korzystania z serwisów społecznościowych, a 11% nie ma zezwolenia na sprawdzanie poczty przez www. Badanie wskazuje również, że istnieje grupa pracowników, którzy nie mają prawa używać wyszukiwarki Google.

Badanie wykazało też, że 25% posiadaczy telefonów komórkowych jest świadomych istnienia możliwości łączenia się za ich pomocą z internetem, ale nie potrafi tego zrobić, co sugeruje potrzebę przeprowadzenia dodatkowych szkoleń w obsłudze internetu komórkowego wśród tej grupy.

Jak komentuje wyniki badań Jenni Trent Hughes, znana w Wielkiej Brytanii osobowość medialna i trenerka: -- Jeśli nawet zarządzanie produktywnością biura jest celem głównym, całkowite odcięcie internetu nie pozwala pracownikom na używanie narzędzi, które mogłyby im pomóc w bardziej efektywnej pracy. Chodzi o wyszukiwarki, kanały informacyjne, blogi branżowe, a nawet serwisy społecznościowe, które stają się coraz ważniejsze dla młodych profesjonalistów.

źródło:http://intomobile.com/

tekst: Konrad Szlendak