Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Brytyjczycy używają internetu mobilnego po kryjomu

Nowe badanie, zlecone przez T-Mobile UK, przeprowadzone na grupie 2 tys. dorosłych obywateli Wielkiej Brytanii przez firmę YouGov, wykazało że wielu z Brytyjczyków, którzy nie mogą z powodu restrykcji używać internetu w pracy, łączą się z nim za pomocą telefonów komórkowych w toaletach.

Badanie skupiało się na nawykach konsumentów mediów, którzy są w czasie pracy pozbawieni dostępu do internetu i wykazało, że 48% respondentów nagminnie korzysta w tym celu z telefonu komórkowego, a 15% używa telefonów komórkowych chowając się w toaletach.

23% badanych potwierdziło, że w ich firmach obowiązuje zakaz korzystania z serwisów społecznościowych, a 11% nie ma zezwolenia na sprawdzanie poczty przez www. Badanie wskazuje również, że istnieje grupa pracowników, którzy nie mają prawa używać wyszukiwarki Google.

Badanie wykazało też, że 25% posiadaczy telefonów komórkowych jest świadomych istnienia możliwości łączenia się za ich pomocą z internetem, ale nie potrafi tego zrobić, co sugeruje potrzebę przeprowadzenia dodatkowych szkoleń w obsłudze internetu komórkowego wśród tej grupy.

Jak komentuje wyniki badań Jenni Trent Hughes, znana w Wielkiej Brytanii osobowość medialna i trenerka: -- Jeśli nawet zarządzanie produktywnością biura jest celem głównym, całkowite odcięcie internetu nie pozwala pracownikom na używanie narzędzi, które mogłyby im pomóc w bardziej efektywnej pracy. Chodzi o wyszukiwarki, kanały informacyjne, blogi branżowe, a nawet serwisy społecznościowe, które stają się coraz ważniejsze dla młodych profesjonalistów.

źródło:http://intomobile.com/

tekst: Konrad Szlendak