Blogi najpopularniejsze w Azji

Agencja Edelman opublikowała raport dotyczący czytelnictwa blogów. Pośród kilku analizowanych krajów znalazła się Polska, jako jedyny kraj z Europy Środkowo-Wschodniej. Z badań Edelmana wynika, że zaledwie 16% Polaków czyta blogi. To więcej niż w Niemczech (15%) i Belgii (14%). Jednak daleko nam do Japonii, w której 74% ankietowanych odpowiedziało, że przynajmniej raz w tygodniu zaglądało na blogi.

Z raportu wynika, że blogi mają najwięcej czytelników w krajach azjatyckich. Poza Japonią, dużym powodzeniem cieszą się w Korei Południowej (43% ankietowanych) oraz Chinach (39% ankietowanych). Kolejne są Stany Zjednoczone, czytanie blogów zadeklarowało 27% badanych. W Europie, najwięcej czytelników mają w Wielkiej Brytanii (23%) oraz Francji (22%).

Edelman wskazuje na ciekawą zależność - duży odsetek czytelników blogów to osoby wpływowe, takie które działają w organizacjach, podpisują petycje, piszą listy do polityków etc. Na przykład w Polsce, choć czytanie blogów zadeklarowało zaledwie 16% badanych, to 45% z nich scharakteryzowano jako osoby wpływowe (ang. "influencers").

Blogi najpopularniejsze w Azji

Co ciekawe Polska oraz Japonia są jedynymi spośród badanych krajów, w których blogi czyta więcej kobiet niż mężczyzn.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą losowej ankiety telefonicznej przez regionalne oddziały Edelmana. W Polsce zostało przebadanych 1038 osób.

Raport z całego badania dostępny jest w formacie PDF na stronach Edelmana.