Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Blogi najpopularniejsze w Azji

Agencja Edelman opublikowała raport dotyczący czytelnictwa blogów. Pośród kilku analizowanych krajów znalazła się Polska, jako jedyny kraj z Europy Środkowo-Wschodniej. Z badań Edelmana wynika, że zaledwie 16% Polaków czyta blogi. To więcej niż w Niemczech (15%) i Belgii (14%). Jednak daleko nam do Japonii, w której 74% ankietowanych odpowiedziało, że przynajmniej raz w tygodniu zaglądało na blogi.

Z raportu wynika, że blogi mają najwięcej czytelników w krajach azjatyckich. Poza Japonią, dużym powodzeniem cieszą się w Korei Południowej (43% ankietowanych) oraz Chinach (39% ankietowanych). Kolejne są Stany Zjednoczone, czytanie blogów zadeklarowało 27% badanych. W Europie, najwięcej czytelników mają w Wielkiej Brytanii (23%) oraz Francji (22%).

Edelman wskazuje na ciekawą zależność - duży odsetek czytelników blogów to osoby wpływowe, takie które działają w organizacjach, podpisują petycje, piszą listy do polityków etc. Na przykład w Polsce, choć czytanie blogów zadeklarowało zaledwie 16% badanych, to 45% z nich scharakteryzowano jako osoby wpływowe (ang. "influencers").

Blogi najpopularniejsze w Azji

Co ciekawe Polska oraz Japonia są jedynymi spośród badanych krajów, w których blogi czyta więcej kobiet niż mężczyzn.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą losowej ankiety telefonicznej przez regionalne oddziały Edelmana. W Polsce zostało przebadanych 1038 osób.

Raport z całego badania dostępny jest w formacie PDF na stronach Edelmana.