Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bilety z komórki

Dwie austriackie firmy opracowały technologię, która umożliwi zdalne dystrybuowanie biletów (np. do kina lub na mecze). Użytkownik płaciłby za taki bilet przez Internet - otrzymywałby go zaś za pośrednictwem telefonu komórkowego.

UCP AG oraz Ticketsysteme GmbH, opracowały technologię, która umożliwi zdalne dystrybuowanie biletów (np. do kina lub na mecze). Użytkownik płaciłby za taki bilet przez Internet - otrzymywałby go zaś za pośrednictwem telefonu komórkowego, w postaci informacji graficznej - np. kodu kreskowego. Kod taki odczytywany byłby przy użyciu specjalnego skanera przy wejściu na stadion czy do kina.

Zdaniem przedstawicieli obu firm, nowy sposób dystrybuowania biletów będzie bardzo korzystny zarówno dla użytkowników (bowiem znacznie uprości i skróci proces kupowania biletów), jak i dla środowiska naturalnego - ponieważ eliminuje on konieczność drukowania biletów na papierze. Thomas Reiter, rzecznik UCP AG poinformował również, że system ów może działać w oparciu o istniejącą już infrastrukturę telefoniczną.