Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bierna telekomunikacja domowa

Według badania TNS Telecom Index, trzy czwarte krajowych gospodarstw domowych korzysta z telefonii stacjonarnej. Z Internetem łączy się poprzez numer dostępowy operatora tylko 8% gospodarstw domowych, większość abonentów telefonii stacjonarnej nie korzysta z żadnych usług dodatkowych.

Według badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, ponad trzy czwarte gospodarstw domowych posiada telefon stacjonarny. 95,5% korzystających z dobrodziejstw telefonii stacjonarnej prowadzi rozmowy lokalne, 87% dzwoni międzymiastowo a jedna trzecia także zagranicę.

Rzadziej wykorzystywane są dodatkowe usługi telekomunikacyjne. Tylko około 8% respondentów łączy się przez modem korzystając z numeru dostępowego operatora. 8% zamawia szczegółowe rachunki billingowe. 4% korzysta z usługi poczty głosowej, a 3% zastrzegło swój numer. Tylko 1% gospodarstw korzysta z bardziej zaawansowanych usług jak identyfikacja numeru, ISDN.

Im wyższe wykształcenie użytkowników telefonii stacjonarnej, tym częściej korzystają z usług dodatkowych. Z dostępu przez dial-up korzysta 21% użytkowników z wykształceniem wyższym (z wykształceniem średnim 11%, podstawowym 5%, a zasadniczym zawodowym 3%). Proporcje są natomiast bardzo zbliżone jeśli chodzi o linie ISDN: w żadnej z grup wyróżnionych pod względem wykształcenia odsetek użytkowników ISDN nie przekracza 2%.

Z dostępu poprzez numer dostępowy korzysta 12% gospodarstw w najlepiej zarabiającej grupie gospodarstw domowych (ponad 700 zł na członka gospodarstwa). W pozostałych wyróżnionych grupach 400 – 700 zł, 250 - 400 zł i do 250 zł, odsetek ten wynosił odpowiednio 8%, 4% i 3%.