Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Białoruś gnębi internautów

Białoruski rząd po raz kolejny zwiększył obostrzenia w korzystaniu z internetu w kraju. W wydanym rozporządzeniu zobowiązuje właścicieli kawiarek do rejestrowania wszystkich stron internetowych, z których korzystają użytkownicy - podaje PAP.

Właściciele kawiarenek bądź osoby przez nich upoważnione muszą prowadzić dokładną rejestrację domen internetowych stron, z których korzystali użytkownicy. Te dane należy przechowywać nie krócej niż 12 miesięcy.

Dostęp do tych danych - jak wskazuje nowe rozporządzenie - mają w określonych przypadkach pracownicy służb bezpieczeństwa i organów ścigania.

Jak podaje World Internet Stats, w Białorusi ponad 3,3 mln mieszkańców korzysta z internetu. Dostęp do sieci jest jednak ograniczony w domach, a młodzi ludzie głównie korzystają z kawiarenek internetowych. Pomimo restrykcyjnej polityki rządu, ok. jedna trzecia Białorusinów korzysta z sieci.

Jak wskazuje Alesja Serrada, dziennikarka białoruska, w kraju dużą popularnością cieszą się spontanicznie organizowane kilkuminutowe spotkania użytkowników internetu - tzw. flesh moby. Nie wszystkie mają charakter polityczny, nie mniej jednak zawsze w ich udziale jako niemi świadkowie występują przedstawiciele władz.