Bezpieczniejszy eCard

Centrum autoryzacyjne eCard wdrożyło system 3D Secure, umożliwiający sprawdzanie tożsamości osoby dokonującej transakcji kartą płatniczą w Internecie. "Każdy posiadacz karty, którego bank jest ogniwem systemu 3D Secure, może być pewien, że jego numer karty jest bezużyteczny dla złodzieja jeżeli nie posiada on hasła do transakcji w internecie" mówi Małgorzata Ciszecka z eCard S.A.

Podczas dokonywania płatności z zastosowaniem technologi 3D Secure, użytkownik musi podać specjalne hasło, które jednoznacznie go identyfikuje. Hasło to w trakcie dokonywania transakcji przesyłane jest do banku wydawcy karty i tam weryfikowane - jeśli nie będzie poprawne, transakcja jest przerywana. Usługa dostępna będzie dla posiadaczy kart Visa i MasterCard. Z punktu widzenia posiadacza karty sam proces autoryzacji zostanie wzbogacony o dodatkowe okienko przeglądarki, w którym zostanie poproszony o podanie hasła - czas trwania autoryzacji nie powinien więc się wydłużyć.

"Każdy posiadacz karty, którego bank jest ogniwem systemu 3D Secure może być pewien, że jego numer karty jest bezużyteczny dla złodzieja jeżeli nie posiada on hasła do transakcji w Internecie" tłumaczy Małgorzata Ciszecka, Dyrektor Operacji w eCard S.A.

Przedstawiciele firmy zapewniają, że wdrożenie systemu nie pociąga za sobą żadnych kosztów dodatkowych dla obecnych i przyszłych klientów eCard S.A - system ów został bowiem tak zaprojektowany, że nie wymaga żadnych zmian technicznych i proceduralnych po stronie sklepów. "Z naszych klientów (sklepy internetowe) zostanie zdjęta odpowiedzialność za reklamacje transakcji oszukańczych." dodaje M. Ciszecka.