Bez Sieci jak bez ręki

Jak twierdzi kanadyjska firma badawcza Ipsos na podstawie wyników swoich badań "The Face of the Web", nasze życie coraz bardziej uzależnione jest od Internetu.

W roku 2002 ponad połowa mieszkańców dwunastu krajów objętych badaniem, deklarowała że przynajmniej od czasu do czasu korzysta z Internetu. Oznacza to znaczący wzrost w porównaniu z wynikami podobnego badania przeprowadzonego w roku 2000.

Około 62% internautów kupuje towary lub usługi przez Internet – dla porównania jeszcze w roku 2000 robiło to 36% użytkowników. Zdaniem analityków z Ipsos, zakupów i usług przez Internet dokonują najchętniej Amerykanie i Brytyjczycy – odpowiednio 77 i 68% populacji.

Internauci darzą też coraz większym zaufaniem wirtualne banki i transakcje finansowe online – do tego typu usług przekonało się już 37% użytkowników. Sektor bankowości elektronicznej cechuje zresztą znaczący (niemal podwójny) wzrost w okresie od roku 2000 do 2002. Jeszcze przed dwoma laty z usług bankowości online korzystało 20% internautów. Z elektronicznych usług bankowych najchętniej korzystają mieszkańcy Kanady, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, gdzie więcej niż 40% internautów posiada wirtualne konta.

Rośnie także odsetek internautów, którzy pobierają z Sieci pliki muzyczne i korzystają z – w roku 2002 odpowiednio 44 i 38% (24% użytkowników Sieci, pobraną muzykę zapisuje na krążkach CD). Odsetek użytkowników Sieci zajmujących się pobieraniem plików wzrósł od roku 1999 z 35 do 44%. Największy wzrost zainteresowania pobieraniem muzyki z Sieci miał miejsce w Chinach, Rosji, Meksyku i w Brazylii.

Z badania wynika też, że 68% użytkowników Internetu wysyła i otrzymuje poprzez Internet zdjęcia i filmy.