Będzie standard badania radia w sieci?

Przedstawiciele rynku radiowego powołali do życia Inicjatywę na Rzecz Badania Radia w Internecie (IRBRI), która zapoczątkować ma prace nad stworzeniem standardu pomiaru radia w sieci. Wiele wskazuje na to, że marcowy list otwarty o jakości badania radia on-line autorstwa GG Network przyniósł konkretne rezultaty.

W spotkaniu, efektem którego jest powstanie Inicjatywy na Rzecz Badania Radia w Internecie (IRBRI) udział wzięli przedstawiciele Komitetu Badań Radiowych: Agora - Grupa Radiowa (Złote Przeboje, Roxy, TOK FM, TUBA), Grupa Bauer (RMF FM, RMF MAXXX, RMF Classic, Miasto Muzyki), Grupa Eurozet (Radio Zet, Chilli Zet, Planeta FM, Antyradio, Radio Plus), Grupa Time (ESKA, Eska Rock, Vox FM, Wawa, Fabryka Muzy) oraz GG Network (Open FM) i PBI. Uczestnicy spotkania deklarują jednak, że IRBRI otwarta jest dla wszystkich innych uczestników rynku radiowego, nadających zarówno w eterze, jak i poprzez www.

Projekt IRBRI ma się zająć relizacją następujących zadań: zdefiniowania potrzeb polskiego rynku, wyboru odpowiedniej metody badawczej wg której badanie radia w internecie ma być realizowane (Megapanel PBI/Gemius czy RadioTrack), a w następnej kolejności dokonaniem analizy metodologii pomiaru radia w internecie, oferowanej przez firmy badawcze. Przegląd umożliwi stworzenie short-listy, z której IRBRI wyłonić ma najlepszą ofertę. Ona stanowić ma standardowe narzędzie pomiaru popolarności radia on-line.

Metodologia badania radia w internecie oraz plany związane z jego rozwojem na polskim rynku zostaną omówione podczas specjalnej konferencji - ustalono na założycielskim spotkaniu Inicjatywy.

Problem dotyczący konieczności wypracowania standardu badania popularności radia w internecie wypłynął wyraźnie w marcu 2009 r. po głośnym proteście przedstawicieli GG Network (właściciela internetowej stacji Open FM). Rozesłany wówczas do mediów list otwarty GG Network, który miał na celu rozpoczęcie "jawnej, publicznej i rzetelnej dyskusji na temat jakości badań rynku radia internetowego" niejako zmusił innych graczy rynku oraz spółkę PBI do zaprezentowania swego stanowiska i zadeklarowania chęci zmian w tym obszarze.

Michał Dobrzański, Przewodniczący KBR; Menedżer ds. Badań Rynku w Eurozet Sp. z o.o.

<b>Kiedy odbyło się spotkanie i kto był jego inicjatorem?</b>

Spotkanie odbyło się 25 czerwca br. Była to wspólna inicjatywa KBR i PBI. KBR od początku roku rozważał możliwość uruchomienia projektu monitorującego rynek radia internetowego. Prace nad stworzeniem nowej metodologii wymagają jednak czasu i zaangażowania wielu podmiotów. Spotkanie zainicjowane przez

przedstawicieli KBR z zarządem PBI rozpoczyna ten proces.

<b>Czy Inicjatywa ma jakiś zarząd / kierownictwo i kto w nim zasiada?</b>

To było pierwsze spotkanie podmiotów KBR i PBI, na którym wszyscy jednomyślnie wyrazili chęć ustanowienia jednolitego standardu pomiaru radia internetowego. Na spotkaniu określony został harmonogram prac Inicjatywy - kolejnym etapem będzie zaproszenie instytutów badawczych do zaprezentowania metodologii badań radia internetowego, stosowanej na innych rynkach europejskich. Zarówno struktura organizacyjna jak i zakres obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za badanie, zostanie ustalona w trakcie kolejnych spotkań uczestników IRBRI.

<b>Kiedy odbędzie się zapowiedziana w komunikacie prasowym konferencja?</b>

Konferencja prasowa będzie stanowiła ostatni etap prac nad wdrożeniem IRBRI. Uczestnicy Inicjatywy w pierwszej kolejności zajmą się zdefiniowaniem potrzeb rynku oraz poznaniem dostępnych metodologii. Następnie, na podstawie zebranych danych nastąpi wybór Instytutu, z którym IRBRI będzie współpracować przy tym projekcie. Konferencja będzie zwieńczeniem procesu - w jej trakcie przedstawiciele IRBRI będą chcieli przedstawić rynkowi główne założenia metodologiczne badania. O terminie konferencji, jak i kolejnych etapach wdrażania badania, będziemy informować w oddzielnych komunikatach prasowych.

<b>Kiedy możemy spodziewać się ostatecznego zakończenia prac i wprowadzenia standardu badań radia w internecie na polski rynek? </b>

Członkowie IRBRI nie określili jeszcze ostatecznego terminu zakończenia prac wdrożeniowych nad projektem. Na tym etapie nie jest to jeszcze możliwe, ze względu na chęć dyskusji z wszystkimi istotnymi z naszego punktu widzenia graczami na rynku badawczym, aby mieć pewność o słuszności wyboru partnera do realizacji badania. Jak wiemy jest teraz środek sezonu urlopowego, co dodatkowo może opóźnić całą procedurę. Jest jednak wielce

prawdopodobne, że rozmowy z instytutami zaczną się w sierpniu.

Czytaj też:

GG Network za otwartą dyskusją o jakości badania rynku radia internetowego

Radio on-line - projekt długofalowy

Aktualizacja: 17 lipca 2009 08:32

Dodałam wypowiedź Michała Dobrzańskiego, Przewodniczącego KBR