Bardzo dobre wyniki Yahoo!

Yahoo! w trzecim kwartale tego roku znacząco zwiększyło zyski. W porównaniu do trzeciego kwartału poprzedniego roku przychody spółki wzrosły o 154%, do poziomu 907 mln USD. Zysk netto firmy wzrósł do 253 mln USD, wobec 65,3 mln USD w tym samym okresie w ubiegłym roku.

Imponujące wyniki Yahoo! są głównie rezultatem ożywienia na rynku reklamowym i wprowadzenia nowych produktów. Zakupując w 2003 roku Overture - dostawcę rozwiązań umożliwiających umieszczenie płatnych odnośników w wynikach wyszukiwania - Yahoo zrobiło dobry interes.

Liczba użytkowników portalu wynosi obecnie 325 mln. Pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku było ich 245 mln. Liczba aktywnych użytkowników wynosi 157 mln, co stanowi wzrost o 34 mln w stosunku do trzeciego kwartału 2003 roku. Już ok. 7,6 mln użytkowników portalu skorzystało przynajmniej raz z płatnych usług Yahoo.

Prognozy zarządu spółki również są opytmistyczniejsze i zakładają przychody na koniec roku rozliczeniowego 2004 rzędu 2,51 - 2,56 mld USD.