Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bardzo dobre wyniki Yahoo!

Yahoo! w trzecim kwartale tego roku znacząco zwiększyło zyski. W porównaniu do trzeciego kwartału poprzedniego roku przychody spółki wzrosły o 154%, do poziomu 907 mln USD. Zysk netto firmy wzrósł do 253 mln USD, wobec 65,3 mln USD w tym samym okresie w ubiegłym roku.

Imponujące wyniki Yahoo! są głównie rezultatem ożywienia na rynku reklamowym i wprowadzenia nowych produktów. Zakupując w 2003 roku Overture - dostawcę rozwiązań umożliwiających umieszczenie płatnych odnośników w wynikach wyszukiwania - Yahoo zrobiło dobry interes.

Liczba użytkowników portalu wynosi obecnie 325 mln. Pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku było ich 245 mln. Liczba aktywnych użytkowników wynosi 157 mln, co stanowi wzrost o 34 mln w stosunku do trzeciego kwartału 2003 roku. Już ok. 7,6 mln użytkowników portalu skorzystało przynajmniej raz z płatnych usług Yahoo.

Prognozy zarządu spółki również są opytmistyczniejsze i zakładają przychody na koniec roku rozliczeniowego 2004 rzędu 2,51 - 2,56 mld USD.