Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bankier połyka Euromoney

Należący do MCI Management portal finansowy Bankier.pl przejmie aktywa i prawa związane z funkcjonowaniem Euromoney.pl.

Na mocy podpisanej 20 sierpnia br. umowy, Bankier.pl przejmie od Euromoney.pl jego prawa autorskie do zawartości informacyjnej, licencje na oprogramowanie działające w portalu i prawa do koncepcji graficznej. Ponadto portal będzie przez rok korzystał z domen www.euromoney.pl i www.euromoney.com.pl, w celu przekierowywania użytkowników Euromoney.pl na stronę Bankiera.pl.

Właścicielem Euromoney.pl była dotychczas Euromoney Polska, spółka zależna od amerykańskiego Internet Securities. Udziały w Bankierze.pl oprócz MCI Management (50,5% głosów), posiada fundusz bmp/CEEV (20 % głosów).

Celem przejęcia, jak podało w oficjalnym komunikacie MCI, jest wzmocnienie pozycji Bankiera.pl na polskim rynku i zdobycie dotychczasowych użytkowników Euromoney.pl.