Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bankier.pl kupił udziały w Mojeauto.pl

10 października br. Bankier.pl kupił 9024 akcji spółki Internet Service S.A., który prowadzi serwis Mojeauto.pl za 131,61 tys. zł. Nabyte przez Bankier.pl akcje stanowią 37,6% kapitału i dają prawo do 37,6% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Internet Service SA. Z czasem, po podwyższeniu kapitału spółki Internet Service, Bankier będzie posiadał 46,95% kapitału i 46,95% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Internet Service SA. Tyle samo posiadać będzie fundusz bmp AG.

Internet Service jest spółką prowadzącą serwis motoryzacyjny Mojeauto.pl. Przychody ze sprzedaży w 2006 roku mają według prognoz spółki osiągnąć poziom 1 mln zł.

Bankier.pl chce wykorzystać efekt synergii z prowadzonym przez tę spółkę serwisem internetowym Mojeauto.pl, w szczególności w zakresie sprzedaży reklamy i produktów finansowych związanych z rynkiem motoryzacyjnym. Zarząd Bankier.pl nie wyklucza jednak potraktowania nabytych akcji jako inwestycji kapitałowej i ich odsprzedaży w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty.

Zakup akcji Internet Service SA jest pierwszym etapem inwestycji Bankier.pl SA w tę spółkę. W drugim etapie, zgodnie z zawartym 10 października 2006 roku porozumieniem, Bankier.pl weźmie udział w podwyższeniu kapitału Internet Service SA, poprzez objęcie 6 tys. akcji. Wartość zaangażowanych przez Bankier.pl środków wyniesie wtedy 600 tys. zł.

Pozyskane środki Internet Service SA wykorzysta do restrukturyzacji zadłużenia oraz na rozwój prowadzonego serwisu internetowego. Po podniesieniu kapitału Bankier.pl SA będzie posiadał 46,95% kapitału i 46,95% głosów na WZA Internet Service SA.

Inwestycja w spółkę Internet Service SA jest prowadzona we współpracy ze spółką bmp AG, która jest akcjonariuszem Bankier.pl SA i posiada, wraz z zarządzanym przez siebie funduszem CEEV GmbH, 22,3% akcji Bankier.pl SA. bmp AG dzięki odkupieniu akcji oraz poprzez podniesienie kapitału uzyska analogiczny do Bankier.pl udział w kapitale i ilości głosów na WZA spółki Internet Service - czyli prawie 47%. Pozostałe akcje Internet Service SA będą własnością osób fizycznych.

bmp był już właścicielem Internet Service w latach 2000-2003 i sprzedał wtedy swoje udziały w ramach wykupu menedżerskiego.

Witrynę Mojeauto.pl odwiedziło w lipcu prawie 270 tys. użytkowników (real users, wg Megapanel PBI/Gemius), dokonując prawie 3,4 mln odsłon. Pozwoliło to serwisowi zająć 14 miejsce wśród serwisów motoryzacyjnych.