Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bankier.pl – druga runda

MCI podpisał umowę z funduszami venture capital bmp/CEEV w sprawie drugiej rundy finansowania Bankier.pl. Po objęciu emisji akcji wartej 1,9 mln zł i udzieleniu pozyczki w wysokości 2 mln zł fundusze będą miały w wortalu finansowym udziały przekraczające 62% kapitału zakładowego.

Podpisana 15 lutego umowa przewiduje, że wyniku podwyższenia kapitału zakładowego fundusze będą miały łącznie 62,2% akcji Bankier.pl. 32,9% akcji pozostanie w posiadaniu MCI Management, a bmp Polska będzi zarządzało 5,08-proc. udziałów jako powiernik akcji przeznaczonych do realizacji programu opcji menedżerskiej. Łączna wartość inwestycji akcjonariuszy wyniesie 1.9 mln złotych w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz 2 mln złotych w ramach pożyczek udzielonych Bankier.pl.

W celu podwyższenia kapitału zakładowego Bankier.pl przeprowadzona zostanie emisja 1,9 mln akcji o wartości 1 zł za sztukę. Umowa wejdzie w życie do końca lutego. W ramach nowej umowy określone zostały również uregulowania dotyczące dodatkowej transzy akcji przeznaczonej na rozszerzenie opcji pracowniczych oraz prawa do objęcia akcji przez firmę Internet Securities po całkowitym zakończeniu integracji serwisu Euromoney.pl z Bankier.pl.

W związku z podpisaniem umowy może ponadto wejść w życie warunkowa transakcja pomiędzy MCI a założycielami Bankier.pl: Jakubem Sitarzem i Maciejem Jarzębowskim zawarta 29 stycznia 2002. MCI nabyło wówczas 287.500 akcji (20,72% kapitału) za kwotę ok. 1 mln złotych (3,50 złotych za akcję).

Bankier.pl osiągnął w 2001 obroty rzędu 2,7 mln zł przy stracie w wysokości 3,2 mln zł.