Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Banki nie dość się dla nas spinają

Według badania Unisys, istnieje przepastny rozziew pomiędzy opiniami konsumentów i bankowców co do działań podejmowanych przez banki dla zabezpieczenia kont klientów przed uszczupleniem w następstwie kradzieży tożsamości.

84% konsumentów uważa, że ich banki robią wszystko co w ich mocy, aby zapobiegać kradzieżom tożsamości. Blisko dwie trzecie uważa, że bank jest w stanie zapobiec takiej niegodziwości, a trzy czwarte - że należy to do obowiązków banku.

Tymczasem badanie bankowców przynosi zgoła inne rezultaty. 69% bankowców twierdzi, że ich banki potrzebują informacji od klienta, żeby zainicjować procedurę zamrażania konta ze względu na podejrzane operacje. Tylko 22% banków natychmiast alarmuje w takich sytuacjach swoich klientów, a 20% zamrozi wszystkie konta danego klienta, jeżeli na jednym wystąpiły podejrzane działania. Jakkolwiek 80% banków monitoruje konta pod kątem oszustw, tylko 14% posiada wydzieloną do tego celu jednostkę organizacyjną.

Badanie sugeruje, że system identyfikacji jest narażony na atak od zewnątrz jak i od wnętrza banku. Aż w 62% przypadków personel bankowy posiada dostęp do informacji o kliencie.

Tylko 8% bankowców wie, jakoby ich bank poddany był atakowi phishingowemu, a 11% ostrzegało klientów przed nie ujawnianiem żadnych informacji poprzez telefon albo e-mail.