BRE nie kupi Ery

Według informacji PAP, Elektrim nie będzie już rozmawiał z konsorcjum BRE Banku i Eastbridge w sprawie sprzedaży 49% akcji spółki Elektrim Telekomunikacja, kontrolującej PTC, operatora największej komórkowej sieci w kraju.

Jak poinformował PAP, Elektrim nie przedłużył upływającej w poniedziałek wyłączności konsorcjum BRE Banku i Eastbridge na negocjacje w sprawie zakupu 49% udziałów w Elektrimie Telekomunikacji. Prezes Radziwiłł powiedział w rozmowie z agencją, że holding chce rozmawiać z nowymi władzami Deutsche Telekom i Vivendi – głównymi udziałowcami ET i PTC – w sprawie zakończenia sporu wokół operatora sieci Era oraz połączenia PTC z ET.

Termin uzgodnienia przez konsorcjum BRE Banku i Eastbridge transakcji w ramach prowadzonych na wyłączność negocjacji – przypadający najpierw na koniec lipca - był dwukrotnie przesuwany. Elektrim wybrał w kwietniu br. do wyłącznych negocjacji ofertę tego konsorcjum spośród trzech propozycji. Oprócz przedstawionej w formalny sposób pod koniec marca br. oferty BRE/Eastbridge, Elektrim rozpatrywał propozycje Vivendi oraz Eliot Advisors, reprezentującej obligatariuszy holdingu. Wybrana do dalszych negocjacji oferta – 400 mln EUR - wcale nie była najkorzystniejsza – Eliot Advisors oferował 450 mln EUR. Z kolei Vivendi zamierzało dokupić brakujące udziały w ET za 350 mln EUR.

Wybór konsorcjum z udziałem BRE wiązał się ze współpracą zarządu Elektrimu z bankiem przy negocjacjach z obligatariuszami: początkowo bank miał kredytować wykupienie „nowych” obligacji o wartości 100 mln EUR, w ostatecznej wersji porozumienia z obligatariuszami BRE ma wykupić od obligatariuszy obligacje serii B za 100 mln EUR. Niewiadomo, czy wycofanie się BRE Banku i Eastbridge z negocjacji, związane zapewne z brakiem środków na sfinansowanie przejęcia, oznacza również potencjalne zagrożenie planowanego przez bank wykupu obligacji nowej emisji.

Elektrim na mocy porozumienia z wierzycielami ma wyemitować nowe obligacje o łącznej wartości 440 mln EUR i terminie zapadalności przypadającym w połowie 2004 roku. W br. Elektrim powinien wykupić za 200 mln EUR nowe obligacje o wartości 160 mln EUR. BRE Bank ma wykupić za 100 mln EUR obligacje o wartości 88 mln EUR.