BRE Bank nie wesprze Internet Group i chce z powrotem 76,8 mln zł

Internet Group otrzymało decyzję głównego wierzyciela spółki - BRE Banku. I nie jest to decyzja pozytywna.

Już kilka miesięcy spółka Internet Group stara się ratować swoją sytuację finansową. Pierwszym wyraźnym symptomem niepokojącej kondycji były problemy jednej z jej spółek zależnych CR Media Consulting, która to przestała spłacać swoich wierzycieli. Potem CR Media ogłosiło stan upadłości z możliwością układania się.

Potem wyszło na jaw, że ubiegły rok okazał się szczególnie feralny dla Internet Group. Spółka zakończyła go z ponad 123 mln zł straty.

Kolejna, jeszcze świeża, zła wiadomość: zarząd Internet Group otrzymał decyzję głównego wierzyciela spółki, BRE Banku w sprawie przedłożonego w połowie czerwca planu restrukturyzacji finansowej Grupy. Komitet Kredytowy Zarządu Banku nie zaakceptował przedstawionego przez Spółkę planu oraz postanowił o wypowiedzeniu Umowy Kredytowej pomiędzy Bankiem a Spółką.

Wraz z wypowiedzeniem umowy kredytowej BRE Bank wezwał spółkę do spłacenia ponad 76,8 mln zł zobowiązania spółki z tytułu kredytu. Spółka ma na to 7 dni. Zobowiązania te obejmują kapitał niezapadły, odsetki umowne, odsetki zapadłe oraz odsetki karne od odsetek zapadłych.

Co na to Internet Group? "Pomimo tego, że decyzja naszego głównego wierzyciela nie jest po myśli zarządu Internet Group, to mamy do czynienia z sytuacją, która pozwala całkowicie zachować obecny model działalności operacyjnej naszych spółek zależnych. - mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group.

Mimo to, decyzja BRE Banku wyraźnie zmartwiła inwestorów. Po ogłoszeniu tej informacji akcje Internet Group pikowały w dół. Obecnie za akcje płaci się ok. 76 groszy.