Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

BPI ostrzega piratów muzycznych przez P2P

Brytyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Muzycznego – BPI (British Phonographic Industry) – rozpoczęło wysyłanie ostrzeżeń skierowanych do osób pałających się nielegalną wymianą plików muzycznych. BPI wykorzystuje do tego celu właściwość 'instant messaging' w aplikacjach P2P.

Wysyłane za pośrednictwem programów P2P wiadomości zawierają prośbę o zaprzestanie nielegalnego udostępniania plików muzycznych oraz ostrzeżenie, iż w przypadku dalszego kontynuowania tego procederu, użytkownicy tacy muszą się liczyć z konsekwencjami sądowymi.

Co warte podkreślenia, w podobny sposób Amerykańskie Zrzeszenie Przemysłu Muzycznego RIAA rozpoczęło w zeszłym roku na terenie Stanów Zjednoczonych krucjatę przeciwko piractwu muzycznemu. Pierwszem etapem była zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna o zgubnych skutkach nielegalnej dystrybucji plików muzycznych, następnie przyszły ostrzeżenia wysyłane za pośrednictwem sieci P2P, a finałem tych działań stały się już konkretne pozwy. Wygląda na to, iż sprawy mogą przybrać podobny obrót również w Wielkiej Brytanii.

Co ciekawe, winą za udostępnianie setek tysięcy nielegalnych plików muzycznych w Internecie, BPI obciąża niewielką grupę największych 'seryjnych' użytkowników sieci P2P. Skalę problemu w samej Wielkiej Brytanii dobitnie ukazuje całkowita liczba osób nielegalnie udostępniających muzykę – ponad 7 milionów. Stowarzyszenie ocenia, iż w przeciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedaż albumów spadła o 32 %, natomiast singli – aż o 59 %.