Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

BGŻ wkrótce w Internecie

Bank Gospodarki Żywnościowej zaoferuje w listopadzie usługi bankowości internetowej. Będą to jednak osobne konta, na razie wydzielone z oferty dla klientów indywidualnych.

Wdrożeniem e-bankingu zajmuje się warszawski integrator systemowy Ster-Projekt. Wykorzystane zostaną technologie amerykańskiej firmy Broad Vision. Uruchomienie wirtualnych kont jest kolejnym krokiem Banku Gospodarki Żywnościowej w kierunku rozwoju nowoczesnych usług – w tym roku zaczęła działać sieć małych placówek dla klientów indywidualnych Integrum.

Problemem banku pozostaje jednak informatyka. Obecnie w BGŻ działają trzy różne systemy bankowe. Odbije się to już wkrótce na wprowadzanym e-bankingu. Klient będzie musiał zakładać osobne, „wirtualne” konto. Internetowa bankowość będzie w pełni dostępna w BGŻ dopiero po utworzeniu Centralnego Systemu Informatycznego, który ma wdrożyć inny warszawski integrator – Apexim. Jednak na jego uruchomienie potrzeba około trzech lat.

BGŻ planuje przeznaczyć na modernizację swojej infrastruktury informatycznej około 300 milionów złotych w latach 2001-2002.