Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

B2B w regionie

B2B w Europie Środkowej ma się dobrze – ocenia IDC. Wartość tego rynku w roku ubiegłym w całym regionie ocenia się na 1,25 mld USD.

Wartość rynku elektronicznego handlu B2B w Europie Środkowej wyniosła w ub. roku według International Data Corporation 1,25 mld USD. Firma badawcza przewiduje, że do 2006 roku jego wartość w Polsce, Czechach i na Węgrzech przekroczy 23 mld USD.

Wzrostowi handlu internetowego w tym sektorze sprzyjać ma fakt znacznego uzależnienia gospodarek krajów regionu od surowców i produktów petrochemicznych, energetycznych, stali, itp. Handel za pośrednictwem platform, swym zasięgiem obejmujących już często cały region jest postrzegany przede wszystkim jako sposób na oszczędności i uproszczenie procedur.