B2B w regionie

B2B w Europie Środkowej ma się dobrze – ocenia IDC. Wartość tego rynku w roku ubiegłym w całym regionie ocenia się na 1,25 mld USD.

Wartość rynku elektronicznego handlu B2B w Europie Środkowej wyniosła w ub. roku według International Data Corporation 1,25 mld USD. Firma badawcza przewiduje, że do 2006 roku jego wartość w Polsce, Czechach i na Węgrzech przekroczy 23 mld USD.

Wzrostowi handlu internetowego w tym sektorze sprzyjać ma fakt znacznego uzależnienia gospodarek krajów regionu od surowców i produktów petrochemicznych, energetycznych, stali, itp. Handel za pośrednictwem platform, swym zasięgiem obejmujących już często cały region jest postrzegany przede wszystkim jako sposób na oszczędności i uproszczenie procedur.