Audytel: Mobilny internet dobry jak stałe łącze

Jakość usług mobilnego dostępu do internetu porównywalna jest ze stałym łączem - wynika z raportu opracowanego przez Audytel S.A. Wg badań najlepszą jakość w tym zakresie dostarcza Polkomtel.

Audytel S.A. w styczniowym raporcie pt. "Rewolucja mobilnego internetu w Polsce" udowadnia wzrastającą popularność usług mobilnego dostępu do sieci i prognozuje dalszy dynamiczny rozwój tego sektora usług.

Ocenia się, że na przełomie 2008/2009 liczba użytkownikow tej usługi w Polsce osiągnęła 1,6 mln, co spowodowane jest malejącymi cenami, poprawą parametrów technicznych oraz stale wzrastającym zasięgiem. Podstawowe parametry usług mobilnych deklarowane przez operatorow (np. prędkość pobierania do 7,2 Mbit/s) dorównują lub nawet przekraczają parametry typowych usług dostępu do internetu na bazie xDSL lub CATV (prędkość pobierania zwykle w przedziale 0,5-2 Mbit/s) - wynika z raportu.

Celem przeprowadzonych przez Audytel S.A. w grudniu 2008 r. w 22 miastach Polski badań empirycznych było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy można postawić już znak równości pomiędzy komfortem korzystania z mobilnego internetu oraz dostępu poprzez stałe łącze.

Zbadano jakość usług mobilnego internetu świadczonych przez czterech operatorów w Polsce w kategoriach: prędkość pobierania i wysyłania danych, opóźnienia oraz stabilność połączenia. W wyniku całościowej analizy porównawczej we wszystkich kategoriach ustalono, że najlepszą jakość usług dostarcza Polkomtel (95,7 pkt na 100 możliwych) oraz PTK Centertel (93,7 pkt). Na pozostałych miejscach w klasyfikacji łącznej znaleźli się kolejno: PTC (76,3 pkt) oraz P4 (72,4 pkt).

Polkomtel uzyskał maksymalną liczbę punktów za prędkość pobierania danych i za stabilność połączenia. Najwyżej w kategorii "opóźnienie przesyłania danych" znalazł się PTK Centertel, a w obszarze prędkości wysyłania liderem był operator P4.

W raporcie podkreślono fakt, iż technologia bezprzewodowa narzuca pewne ograniczenia (wrażliwość na lokalne kongestie ruchu, lokalne problemy z pokryciem), niedogodności te są jednak rekompensowane elastycznością usług, zarówno z punktu widzenia użytkowego (mobilny dostęp niemal w każdym miejscu), jak i handlowego (usługę można rzeczywiście nabyć za kilka złotych i uruchomić w ciągu kilku minut).

Autorzy raportu twierdzą, że mobilny internet nie będzie wypierał usług dostępu stałego (jak to ma miejsce w przypadku łączności głosowej). Będzie on raczej usługą komplementarną (uzupełniającą), realizującą rosnące zapotrzebowanie na dostęp do "globalnej sieci" na zasadzie always on - w każdym miejscu i w dowolnej chwili - czytamy w raporcie.

Fakt zaistnienia rewolucji mobilnego internetu w Polsce jest w raporcie argumentowany kilkoma zjawiskami, jakie pojawiły się w minionym roku. To przede wszystkim wdrażanie technologii HSDPA 7,2 Mbit/s, umożliwiającej osiągnięcie realnych przepustowości przekraczających 1 Mbit/s i dającej komfort użytkowania porównywalny do stacjonarnych usług szerokopasmowych, a także szeroka oferta subsydiowanych modemow 3G/HSPA (w tym promocje "za 1 zł"). Autorzy podkreślają, że wpływ na popularyzację mobilnego internetu w Polsce miały także: oferty dostępu do sieci w pakiecie z laptopami, rozpowszechnienie modemów z interfejsem USB (uniwersalność, łatwa przenaszalność, szybka instalacja, możliwość użycia kabla USB jako "przedłużacza") oraz dostępność urządzeń z wbudowanymi modemami 3G/3.5G (routery i laptopy). O rewolucji mobilnego internet nie mogłoby być mowy również bez: atrakcyjnych cen u wszystkich operatorów (abonament do 60 zł miesięcznie brutto) oraz możliwości testowania usług przez minimum 7 dni, wzrosła również popularność ofert typu pre-paid.

Autorzy raportu prognozują, że w nadchodzących latach nastąpi wzrost zapotrzebowania na usługi mobilnego dostępu do internetu. Takiemu trendowi sprzyja zarówno coraz większa popularność urządzeń przenośnych typu smartphone, wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych w ofertach operatorow (np. pakietyzacji z internetem stacjonarnym) oraz nowych metod taryfikacji, a w dalszej przyszłości także rozpowszechnienie femtokomorek.

Źródło: Raport "Rewolucja mobilnego Internetu w Polsce", styczeń 2009, Audytel S.A.