Asterix dla TP S.A.

Łódzka firma dostarczy Telekomunikacji Polskiej sprzęt ISDN do publicznej sieci sprzedaży operatora.

Produktów do katalogu terminali ISDN Telekomunikacji Polskiej dostarcza w sumie 6 firm. Na mocy podpisanej umowy, Asterix The ISDN Company umieści w katalogu 11 urządzeń – routery, modemy zewnętrzne, karty do PC, faksy i urządzenia wideofoniczne. W katalogu TP SA znajdują się obecnie 44 urządzenia ISDN, spośród których moga wybierać klienci tej usługi operatora.