Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Aster poprawia parametry dostępu do Internetu

Firma Aster, operator telewizji kablowej i dostawca szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Warszawy i okolic, od 1 kwietnia br. zwiększa parametry transferu danych w oferowanych przez siebie pakietach dostępowych.

Aster poprawia parametry dostępu do Internetu

Aster zwiększa parametry dostępu do Internetu

Maksymalna prędkość pobierania plików z Internetu od kwietnia będzie wynosić do 1,5 Mb/s - w pakietach TwójDom i TwójŚwiat, w godzinach od 2 w nocy do 10 rano. Prędkość wysyłania danych zwiększono do 96, 128 i 192 kb/s, odpowiednio w pakietach TwójNet256, TwójDom i TwójŚwiat.

Aster posiada obecnie ok. 280 tys. klientów - abonentów telewizji kablowej i 55 tys. użytkowników Internetu. W styczniu tego roku firma wprowadziła do swojej oferty usługę telefonii cyfrowej 'triple play'.

Więcej informacji: Aster.