Aster City: 60 tys. użytkowników internetu

Warszawski operator sieci kablowej poinformował o ilości abonentów swoich usług. Jak wskazują szacunki Aster City, liczba internautów powiększyła się do 60 tys. osób.

W ubiegłym roku Aster City uzyskał 200 mln zł przychodu i 64 mln zł zysku operacyjnego. Na inwestycje przeznaczono 45 mln zł.

Wciąż większość klientów Aster City to abonenci telewizji analogowej - jest ich już 280 tys. Ponad 4 razy mniej usługobiorców korzysta z oferowanego przez Aster City dostępu do internetu (60 tys. użytkowników).

Operator telewizji kablowej zaznacza jednak, że będzie wzbogacał pakiety internetowe, by pozyskać jeszcze większą ilość użytkowników.

Najmniej osób korzysta z telefonii cyfrowej - 4 tys. abonentów.