Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Argentyna i Izrael - głębszy oddech inwestorów telekomunikacyjnych

Rządy Argentyny i Izraela zliberalizowały rynki telekomunikacyjne swoich krajów.

Fernando de la Rua, prezydent Argentyny, podpisał dekret o wolnym dostępie na rynek operatorów telekomunikacyjnych. Ustawa, która wejdzie w życie w listopadzie, powinna przyciągnąć do kraju zagranicznych inwestorów oraz doprowadzić do obniżenia cen usług telekomunikacyjnych. Na razie w Argentynie działa dwóch operatorów – Telefonica de Argentina (własność hiszpańskiej spółki Telefonica) i Telecom Argentina (należąca do France Telecom i Telecom Italia). Obaj potentaci zapowiedzieli zaskarżenie ustawy, która doprowadzi do utraty ich niemal monopolistycznej pozycji.

W Izraelu minister łączności podpisał natomiast ustawę określającą warunki uzyskania koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z państwowym monopolistą Bezeq Israel Telecom będą mogły konkurować firmy zarejestrowane w Izraelu, mające co najmniej 20 procent kapitału krajowego, o wartości kapitału nie mniejszej niż 60 milionów dolarów.

Koncesje będą wydawane na 15 lat, z możliwością przedłużenia. Jednocześnie ogłoszono przetarg na zbudowanie bezprzewodowej sieci transmisyjnej Local Multipoint Distribution Services (LMDS). Izrael zamierza wydać co najmniej trzy koncesje na budowę tych sieci.