Argentyna i Izrael - głębszy oddech inwestorów telekomunikacyjnych

Rządy Argentyny i Izraela zliberalizowały rynki telekomunikacyjne swoich krajów.

Fernando de la Rua, prezydent Argentyny, podpisał dekret o wolnym dostępie na rynek operatorów telekomunikacyjnych. Ustawa, która wejdzie w życie w listopadzie, powinna przyciągnąć do kraju zagranicznych inwestorów oraz doprowadzić do obniżenia cen usług telekomunikacyjnych. Na razie w Argentynie działa dwóch operatorów – Telefonica de Argentina (własność hiszpańskiej spółki Telefonica) i Telecom Argentina (należąca do France Telecom i Telecom Italia). Obaj potentaci zapowiedzieli zaskarżenie ustawy, która doprowadzi do utraty ich niemal monopolistycznej pozycji.

W Izraelu minister łączności podpisał natomiast ustawę określającą warunki uzyskania koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z państwowym monopolistą Bezeq Israel Telecom będą mogły konkurować firmy zarejestrowane w Izraelu, mające co najmniej 20 procent kapitału krajowego, o wartości kapitału nie mniejszej niż 60 milionów dolarów.

Koncesje będą wydawane na 15 lat, z możliwością przedłużenia. Jednocześnie ogłoszono przetarg na zbudowanie bezprzewodowej sieci transmisyjnej Local Multipoint Distribution Services (LMDS). Izrael zamierza wydać co najmniej trzy koncesje na budowę tych sieci.