Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Apexim chce postępowania układowego

Spółka założyła już w sądzie odpowiedni wniosek. Zarząd Apeximu proponuje wierzycielom redukcję zobowiązań spółki, rozłożenie ich spłaty na raty lub zamianę wierzytelności na akcje Apeximu.

W związku z utratą płynności finansowej przez Apexim SA, zarząd spółki złożył w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy podanie o otwarcie postępowania układowego. Złożona przez firmę propozycja ugody zakłada redukcję zobowiązań spółki, rozłożenie ich spłaty na raty lub zamianę wierzytelności na akcje Apeximu.

"Po dokonaniu analizy w zakresie bieżącej płynności finansowej, posiadanych aktywów i pasywów jak i perspektyw działalności spółki oraz wstępnej konsultacji z częścią wierzycieli, zarząd uznał, iż przeprowadzenie postępowania ugodowego jest najwłaściwszą i najbardziej korzystną drogą ochrony interesów wierzycieli jak i akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie Apeximu.

Jak informuje spółka, złożenie wniosku miało związek z faktem, iż Apeximowi nie udało się do końca 2001 r. pozyskać zakładanych środków finansowych, które miały pokryć zobowiązania firmy. Blisko 34 mln zł miało pochodzić z tytułu kary umownej od LG Petro Bank, jednak postępowanie sądowe w tej sprawie jeszcze się nie zakończyło. Apeximowi nie udało się także dokonać rozliczenia sprzedaży nieruchomości spółki.