Antypirackie porozumienie

Przedstawiciele amerykańskich firm informatycznych i wytwórni muzycznych zapowiedzieli współpracę mająca na celu ukrócenie piractwa.

Skuteczna walka z piractwem, zdaniem szefów firm, które podpisały się po porozumieniem, nie przyniesie efektów, jeśli zainteresowani nie zewrą szeregów i nie będą ze sobą współpracować. Na wspólną walkę z piractwem zdecydowały się m.in. Dell Computer, Microsoft, oraz RIAA (Recording Industry Association of America) – organizacja zrzeszająca amerykańskie wytwórnie muzyczne.

Współpraca przeciwko piractwu, ma m.in. na celu rozwój technologii zabezpieczających dobra intelektualne chronione prawami autorskimi.