Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Anna Streżyńska: mam całą listę życzeń

Rozmowa z Anną Streżyńską, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czego UKE oczekuje od nowej administracji? Na czym polega idea internetu socjalnego?

Zapraszamy także do obejrzenia pozostałych materiałów wideo oraz lektury relacji z IV Forum na rzecz usług szerokopasmowych:

http://www.publicstandard.pl/broadband