Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Amerykańskie spory o podatek na Internet

Wokół przegłosowanej 17 września ustawy, zabraniającej nakładania podatku na usługi internetowe w Stanach Zjednoczonych toczą się zaciekłe dyskusje. Jedna z frakcji w amerykańskim Kongresie jest zdania, że ustawa jest źle napisana, a co za tym idzie może spowodować straty w budżecie w wysokości od 4 mld USD do 8,75 mld USD każdego roku.

Kontrowersyjny w ustawie jest zapis dotyczący tego, czym jest dostęp do Internetu. Zdaniem kilkunastu przedstawicieli Kongresu literę prawa można tak interpretować, że również firmy telekomunikacyjne oferujące usługi VoIP byłby dostawcami usług internetowych, a co za tym idzie zwolnione zostałyby z płacenia podatku.

Multistate Tax Commission wyliczyła, że z tego tytułu budżety stanowe będą rocznie pozbawiane wpływów rzędu od 4 mld do 8,75 mld USD. Wcześniej oceniano, że straty wynikające z zerowej stawki podatku na usługi internetowe pozbawią państwo wpływów w wysokości 500 mln USD.

Obrońcy ustawy twierdzą, że taka sytuacja nie może mieć miejsca, a Multistate Tax Commission nadinterpretuje prawo.

Przypomnijmy, że w myśl amerykańskich przepisów nakładanie podatku na usługi dostępowe i przesyłania danych przez Sieć jest zabronione.