Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Amerykanie lubią szerokopasmowy Internet

W Stanach Zjednoczonych dynamicznie wzrasta liczba osób, które decydują się na wykupienie usługi szerokopasmowego dostępu do Sieci. Po koniec 2003 roku prawie 27 mln Amerykanów mogło cieszyć się takim dostępem.

Szersze opracowanie na temat stałego dostępu do Internetu przygotowała firma In-Stat/MDR. Zdaniem autorów raportu, w Stanach Zjednoczonych znacząco wzrasta liczba osób zainteresowanych szerokopasmowym dostępem. Prawie jedno na pięć domostw w USA jest w ten sposób połączone z globalną siecią. Wciąż przeważa liczba użytkowników, którzy korzystają z ofert telewizji kablowych. Na drugim miejscu pod względem popularności uplasowały się usługi DSL.

Najwięcej abonentów ma Time Warner. Innymi dominującymi operatorami są: SBC Communications oraz Verizon Communications.

Wzrasta również zainteresowanie rozwiązaniami umożliwiającymi bezprzewodowy dostęp do Internetu. Tego typu usługi znajdują się na trzecim miejscu w rankingu popularności.