Ameryka już nie przewodzi

Rynek półprzewodników w Azji i Europie rozwija się bardziej dynamicznie niż w Stanach Zjednoczonych. Według danych World Semiconductor Trade Statistics w październiku br. jego globalna wartość wynosiła 12,3 mld USD.

Ze statystyk wynika, że rynek ten zaczyna odżywać, gdyż w tym samym okresie 2001 r. sprzedaż półprzewodników zamknęła się kwotą 10,44 mld USD. Największą dynamikę wzrostu - przekraczającą 35% - obserwuje się obecnie w Azji. W porównaniu z październikiem 2001 r. sprzedaż w Europie zwiększyła się o 11,7% z 2,32 mld USD, a w Japonii o 21,4%. W USA wskaźnik ten spadł do 5,2%.

Organizacja Semiconductor Industry Association (SIA), zrzeszająca firmy z branży, prognozuje, że w IV kw. br. sprzedaż półprzewodników wzrośnie o kolejne 3,8%, osiągając wartość 38,27 mld USD. Cały 2002 r. branża spodziewa się zamknąć obrotami na poziomie 141,4 mld USD, co w ujęciu wartościowym oznacza roczny wzrost sprzedaży o 1,8%.