Amazon jak Gazprom? Raport Transparency International

Międzynarodowa organizacja walcząca z korupcją opublikowała raport dotyczący jawności w działaniu ponadnarodowych korporacji. Najlepsze wyniki uzyskał norweski gigant paliwowy Statoil, najgorsze Bank of China. W ostatniej 30 znalazły się między innymi Google, Microsoft oraz Apple.

Ujęte w rankingu firmy są w sumie warte więcej niż 11 trylionów dolarów, a ich produkty docierają do ponad 200 krajów na całym świecie. W osobnym zestawieniu zaprezentowano wyniki i dane na temat firm z sektora finansowego. Znalazły się tam towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne oraz banki.

Zdaniem autorów raportu na uczynieniu polityki firmy bardziej przejrzystą zyskują wszyscy, od dziennikarzy i inwestorów, którzy łatwo mogą dotrzeć do pożądanych informacji, po same firmy, które w prosty i szybki sposób mogą odpierać wszelkie zarzuty odsyłając do publicznych raportów na temat swojej działalności.

W tworzeniu rankingu wzięto pod uwagę wdrażanie i raporty z działania programów antykorupcyjnych, przejrzystość struktury oraz publikowanie danych z działalności w poszczególnych krajach.

W zestawieniu ogólnym, obejmującym uśredniony wynik ze wszystkich kategorii najsłabiej wypadł Amazon (2,8 punktów), który zajmował jeszcze niższe miejsce niż niezbyt pozytywnie kojarzony Gazprom (również 2,8, ale nieznacznie lepsze wyniki składowe). Niżej od krytykowanego za rolę w wywołaniu światowego kryzysu banku Goldman Sachs(3,3 punkta) znalazły się Apple(3,2) oraz Google (2,9). Nieznacznie lepiej wypadł Microsoft (3,4) Stosunkowo wysoką pozycją cieszy się HP(4,8), za którym znajdują się Intel (4,7) IBM (4,2) oraz Oracle (4,1).

Programy antykorupcyjne

Zdaniem twórców raportu procedury zapobiegające korupcji są pierwszą linią obrony firmy. Według PricewaterhouseCoopers sami pracownicy cenią jawne i czytelne zasady zapobiegające korupcji.

Średnia w zestawieniu wynosi 69 proc. Lepsze wyniki mają Oracle, Intel, HP i IBM. Apple z wynikiem 62 proc. znajduje się wyżej niż Google, które osiągnęło 54 proc. Amazon ma wynik 27 proc., przy czym i tak jest to wynik znacznie lepszy niż w wypadku Bank of China i Gazpromu, które uzyskały 0 proc.

W kategorii oceniane były takie czynniki jak dostęp do szkoleń antykorupcyjnych, praktyka zerowej tolerancji dla łapówek czy jawność wszelkich działań firmy związanych z polityką.

Przejrzystość organizacyjna

Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia inwestorów oraz systemów podatkowych państw w których działają dane firmy. Przejrzystość obejmuje jasne zasady kierownictwa oraz pełen dostęp do informacji o firmach w których korporacja ma swoje udziały czy firm-córek. Transparency International naciska na pełną jawność tych danych.

Średni wynik wynosił 72 proc. i znaczna większość go osiągnęła. W tej grupie nie znalazły się firmy technologiczne.

Znacznie powyżej średniej wypadł Gazprom uzyskując 83 proc. Dla porównania Apple, Google, Microsoft i Oracle uzyskały 33 proc. a Amazon, IBM oraz Intel 50 proc. Najwyżej, choć nadal poniżej średniej został oceniony HP, który uzyskał 67 proc.

W tym zestawieniu branż firmy technologiczne zostały ocenione najniżej.

Raporty z działalności w poszczególnych krajach

W tej części raport badał jawność danych na temat działania w poszczególnych krajach. Obejmowało to takie dane jak podatki, działalność społeczna oraz bilans zysków i strat.

Jako przykład nadużyć w tej sferze podano Mozambik, gdzie międzynarodowe korporacje zostały zwolnione z płacenia podatków, co zaowocowało wyzyskiem kraju bogatego w zasoby naturalne.

Podobnie jak w poprzednich kategoriach, tutaj także Statoil jest liderem, przy czym uzyskał jedynie 50 proc. Znajdujące się na drugim miejscu Tesco osiągnęło 26 proc. Najlepsze notowania z firm technologicznych uzyskał najniżej oceniony w zestawieniu ogólnym Amazon, oceniony na 6 proc. Z wynikiem 0 proc. ramię w ramię z Gazpromem stanął Google, Apple, HP oraz IBM. Oracle obronił się przed ostatnią pozycją uzyskując 2 proc.

Pełną wersję raportu wraz z wyjaśnieniem metodologii i przykładami dobrych praktyk można pobrać stąd.