Allegro: polubowne zakończenie sporu?

Przejęciem walczącej o prawa do serwisu Allegro londyńskiej spółki QXL ricardo zainteresowana jest holenderska firma Florissant. Transakcja mogłaby zakończyć spór o własność aukcyjnej platformy. Florissant zawarła już porozumienie w tej sprawie z NIAA sp. z o.o, która od 2002 roku jest głównym udziałowcem QXL Poland - spółki zarządzającej Allegro.pl. Ofertą Florissant nie jest jednakże zainteresowana strona brytyjska.

Ofertę przejęcia QXL ricardo plc spółka Florissant złożyła w połowie stycznia br. Rada nadzorcza brytyjskiej spółki nie zarekomendowała jej akcjonariuszom, co jednakże nie zamyka drogi do potencjalnej transakcji. Powody decyzji QXL ricardo wyjaśnia w oficjalnym oświadczeniu zamieszczonym w serwisie internetowym firmy. Jako główny powód zarząd wymienia niedoszacowanie wartości spółki. Zaoferowane przez Florissant 8 funtów za akcje to zdaniem firmy za mało. W ramach transakcji przewidziano także polubowne rozwiązanie kwestii praw własności do spółki QXL Poland i powrotu Allegro.pl do grupy QXL ricardo plc. Zarząd londyńskiej spółki jest przekonany, że odzyskanie kontroli nad Allegro na drodze prawnej jest coraz bardziej realne i będzie bardziej korzystne dla akcjonariuszy niż polubowne załatwienie sprawy w wyniku przyjęcia oferty Florissant. Kolejne postępy w toczącej się przed polskim sądem sprawy, mają nastąpić jeszcze w styczniu br.

Brak rekomendacji dla oferty Florissant nie dziwi z jeszcze jednego powodu. Konkurencyjną propozycję przejęcia QXL ricardo plc już wcześniej złożył fundusz Tiger Aqusition z którym związani są Mark Zaleski i Robert Dighero - członkowie kierownictwa QXL ricardo.