Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Akcje Gadu-Gadu po 21 zł

W związku z dużym zaintersowaniem inwestorów cena za akcje Gadu-Gadu osiągnęła kwotę maksymalną - 21 zł. Cena określona w prospekcie emisyjnym była w przedziale 15 - 21 zł.

Wczoraj zakończono proces budowania księgi popytu. Oczekiwane wpływy netto Emitenta wyniosą 75,1 mln zł.

Zapisy na akcje przyjmowane są od dzisiaj do 12 lutego.

Spółka chce sprzedać do 3.425.000 papierów w transzy inwestorów instytucjonalnych. Transza otwarta, dostępna dla inwestorów indywidualnych, będzie liczyć 908.611 akcji. W ramach puli dodatkowej spółka planuje sprzedać 625.000 akcji, należących do Łukasza Foltyna i Warsaw Equity Holding sp. z o.o. W rękach dotychczasowych akcjonariuszy pozostanie 13,25 mln papierów. Debiut PDA na Giełdzie Papierów Wartościowych planowany jest pod koniec lutego 2007 roku.

Patrz także:

Gadu-Gadu chce z giełdy 75 mln zł