Agora zwiększa przychody z reklamy internetowej

Przychody serwisów internetowych Agory wyniosły w I kwartale 2010 r. ponad 21 mln zł. Spółka zwiększyła przychody z reklamy. Spadły wpływy z ogłoszeń.

W pierwszym kwartale 2010 r. przychody Agory ze sprzedaży reklam internetowych wzrosły o 27,9%.

Ten dynamiczny wzrost przychodów kompensował spadki z innych źródeł przychodów w segmencie internet spółki, w wyniku czego przychody z całej działalności podejmowanej przez ten segment wzrosły o 8,7% do kwoty 21,2 mln zł.

Niższe niż w pierwszym kwartale 2009 r. były wpływy ze sprzedaży ogłoszeń internetowych i z pozostałej sprzedaży m.in. ogłoszeń prasowych w spółce Trader.com (Polska).

W pierwszym kwartale 2010 r. przychody Trader.com (Polska) Sp. z o.o. wyniosły 4,3 mln zł. Spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 0,2 mln zł. Przychody z działalności prasowej wyniosły 0,9 mln zł, a z działalności internetowej 3,4 mln zł.

W pierwszym kwartale 2010 r. Grupa Gazeta.pl zaprezentowała dwa nowe projekty wykorzystujące synergię mediów Agory - tworzony wspólnie z radiem TOK FM serwis informacyjny Tokfm.pl oraz nową stronę miesięcznika Avanti - Avanti24.pl.

Wyniki segmentu internet Agory

Segment Internet zawiera skonsolidowane pro-forma dane Pionu Internet Agory SA, LLC Agory Ukraine, Trader.com

(Polska) Sp. z o.o. oraz AdTaily Sp. z o.o. Przyłączenie spółki AdTaily ma wpływ na skonsolidowane wyniki segmentu

od trzeciego kwartału 2009 r.