Agora: wzrost wpływów z reklamy internetowej o 17%

Mimo, iż zysk Agory w I kwartale 2009 r. spadł aż o 94%, a sprzedaż reklam w "Gazecie Wyborczej" jest niższa o 30%, wpływy z reklamy w internecie wzrosły o 16,9%.

Jak wynika z kwartalnego sprawozdania Agory S.A. przychody Spółki ze sprzedaży reklam internetowych wyniosły 10,4 mln zł (w tym 0,5 mln z reklam w Trader.com Polska) wykazując wzrost o 16,9% w porówaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprzedaż ogłoszeń w wortalach przyniosła 5,9 mln zł odnotowując wzrost o 28,3%.

W porównaniu do innych obszarów działalności Spółki, internet wypadł całkiem dobrze. W I kwartale 2009 r. przychody Grupy wyniosły 274,4 mln zł odnotowując spadek o 12,4%. Sprzedaż reklam wyniosła 178,8 mln zł (spadek o 16,3%), sprzedaż wydawnictw 49,5 mln zł (spadek o 7,1%), a sprzedaż Projektów Specjalnych (w tym kolekcji) 22,9 mln zł (wzrost o 2,2%).

W sumie, w I kwartale 2009 r. Agora miała 1,08 mln zł zysku netto (spadek o 94,2% r/r).

Agora odwołała prognozy, które zakładały, że wartość polskiego rynku reklamowego w 2009 r. spadnie o 2%. Według spółki, w I kwartale br polski rynek reklamowy skurczył się o 7%, a w kwartale następnym dynamika spadku może być jeszcze większa. Spółka poinformowała też, że zwiększy planowaną skalę redukcji zatrudnienia i wydłuży czas trwania tego procesu. Pracę stracić ma 400 (a nie jak zapowiadano wcześniej 300) osób.

Piotr Niemczycki, prezes Agory poinformował, że Spółka planuje wykorzystać obecną trudną sytuację rynkową do przeprowadzenia akwizycji. Nie wiadomo jednak w jakim obszarze.

W lutym 2009 r. zasięg marek internetowych Agory wśród polskich internautów wyniósł 47,4%, a liczba użytkowników wzrosła do 7,63 mln osób (wzrost o 22,5%). W omawianym okresie spółka razem z A2 Mulitmieda uruchomiła nowy projekt internetowy - serial "N1ckola". Powstała także agencja SearchLab zajmującą się marketingiem w wyszukiwarkach, rozpoczęto współpracę z firmą AdTaily specjalizującą się w nieinwazyjnej formie reklam na blogach oraz rozbudowywano ofertę sieci reklamy internetowej dla kobiet Glossy Media.

Źródło: Emitent