Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Agora szkoli z iLearning

Platforma Oracle’a ma ułatwić Agorze prowadzenie szkoleń w grupach rozproszonych. Początkowo z systemu będą korzystać pracownicy informatycznego działu wydawnictwa.

Prowadzone obecnie pilotażowe wdrożenie przewidziane jest dla 100 użytkowników. Docelowo system iLearning będzie dostępny wszystkim 3 tys. pracowników Agory. Rozwiązanie Oracle’a nie zastąpi całkowicie szkoleń tradycyjnych w spółce, ale ma przynieść Agorze wymierne oszczędności i rozwiązać problem szkoleń pracowników znajdujących się w różnych lokalizacjach. System e-learningowy pozwoli także swobodniej kształtować program kursów, aby ich zakres jak najściślej odpowiadał potrzebom Agory.

W Agorze od kilkunastu miesięcy trwa proces migracji wszystkich aplikacji biznesowych do środowiska Oracle. Platforma szkoleń elektronicznych iLearning będzie zintegrowana z użytkowanym przez Agorę pakietem kadrowym Oracle HRMS. Projekt zakłada możliwość łatwej wymiany danych między systemami. Dział kadrowy z poziomu modułu HRMS będzie miał np. dostęp do wyników szkoleń uzyskanych przez poszczególnych pracowników.

System iLearning ma działać z wykorzystaniem używanej już przez Agorę bazy Oracle 9i oraz serwera aplikacji iAS9i. Po stronie użytkownika końcowego aplikacją niezbędną do korzystania ze szkoleń elektronicznych jest zwykła przeglądarka internetowa. Treść kursów dla Agory będzie dostarczać spółka WiedzaNet, która uczestniczy we wdrożeniu jako partner Oracle'a.