Agora: strata w segmencie Internet

Po trzech kwartałach 2009 r. udział internetowych spółek Agory wyniósł w przychodach Grupy tylko 7,1 proc.

W skład segmentu Internet Agory wchodzą cztery podmioty:

- Pierwszy to Pion Internet Agory SA, zarządzający takimi serwisami jak Gazeta.pl, GazetaPraca.pl czy Wyborcza.pl.

- Kolejny podmiot to założona w 2007 r. na Ukrainie spółka LLC Agora Ukraina, do której należy m.in. Blox.ua.

- Trzecim elementem układanki jest przejęty w ubiegłym roku Trader.com (Polska) Sp. z o.o.

- oraz kupiony w tym roku system reklamowy AdTaily Sp. z o.o.

Udział segmentu Internet Agory wyniósł w skonsolidowanych przychodach Grupy za trzy kolejne kwartały br. 7,1 proc.; mniejszy obrót wygenerował dla Grupy tylko segment Radio (6,6 proc.). Największą sprzedaż w omawianym okresie wygenerowała dla Grupy prasa codzienna (63,4 proc.). Łączne przychody Grupy Agora ze wszystkich segmentów (Prasa codzienna, Internet, Czasopisma, Reklama zewnętrzna, Radio, Pozycje uzgadniajace) wyniosły w pierwszych trzech kwartałach br. 819 mln zł.

Agora: strata w segmencie Internet

Wyniki wg głównych segmentów Grupy Agora SA za trzy kwartały narastająco 2009 r.

Internet traci

W trzecim kwartale 2009 r. przychody segmentu Internet Agory wyniosły 19,9 mln zł. Jest to wzrost o 2,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku, ale jednocześnie strata na poziomie EBIT w wysokości 2,3 mln zł.

Również dane za trzy kwartały narastająco pokazują, że segment Internet Agory nie przynosił zysku. Strata EBIT wyniosła w tym okresie stratę wielkości 7,6 mln zł.

"W trzecim kwartale 2009 r. koszty operacyjne segmentu Internet zanotowały nieznaczny wzrost (o 2,3%)" - czytamy w raporcie Grupy Agora za trzeci kwartał 2009 r. - "Wyższe koszty amortyzacji w omawianym kwartale są wynikiem m.in. nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Pion Internet Agory w czwartym kwartale 2008 r. (m. in. zakup serwisu edukacyjnego Edulandia.pl) oraz w drugim kwartale 2009 r. (m.in. zakup licencji na serial internetowy N1ckola)."

Zatrudnienie etatowe w segmencie Internet na koniec września wyniosło 398 etatów i było niższe o 38 etatów (w stosunku do stanu na koniec września 2008 r.), z uwzględnieniem redukcji liczby etatów w spółce Trader.com (Polska).

Trader.com zyskał

Stratę zanotowały dwie z trzech spółek tworzących segment Internet w Agorze.

W trzecim kwartale 2009 r. łączne przychody Trader.com (Polska) wyniosły 4,2 mln zł. Spółka osiągnęła zysk operacyjny na poziomie EBIT w wysokości 0,3 mln zł. Przychody z jej działalności prasowej wyniosły 1,0 mln zł, a z działalności internetowej 3,2 mln zł.

LLC Agora Ukrainie w trzecim kwartale 2009 r. zanotowała stratę na poziomie EBIT w wysokości 0,3 mln zł.

AdTaily Sp. z o.o., która jest konsolidowana od 1 lipca 2009 r., zanotowała w trzecim kwartale stratę na poziomie EBIT w wysokości 0,2 mln zł.