Agora: strata w segmencie Internet

Po trzech kwartałach 2009 r. udział internetowych spółek Agory wyniósł w przychodach Grupy tylko 7,1 proc.

W skład segmentu Internet Agory wchodzą cztery podmioty:

- Pierwszy to Pion Internet Agory SA, zarządzający takimi serwisami jak Gazeta.pl, GazetaPraca.pl czy Wyborcza.pl.

- Kolejny podmiot to założona w 2007 r. na Ukrainie spółka LLC Agora Ukraina, do której należy m.in. Blox.ua.

- Trzecim elementem układanki jest przejęty w ubiegłym roku Trader.com (Polska) Sp. z o.o.

- oraz kupiony w tym roku system reklamowy AdTaily Sp. z o.o.

Udział segmentu Internet Agory wyniósł w skonsolidowanych przychodach Grupy za trzy kolejne kwartały br. 7,1 proc.; mniejszy obrót wygenerował dla Grupy tylko segment Radio (6,6 proc.). Największą sprzedaż w omawianym okresie wygenerowała dla Grupy prasa codzienna (63,4 proc.). Łączne przychody Grupy Agora ze wszystkich segmentów (Prasa codzienna, Internet, Czasopisma, Reklama zewnętrzna, Radio, Pozycje uzgadniajace) wyniosły w pierwszych trzech kwartałach br. 819 mln zł.

Wyniki wg głównych segmentów Grupy Agora SA za trzy kwartały narastająco 2009 r.

Wyniki wg głównych segmentów Grupy Agora SA za trzy kwartały narastająco 2009 r.

Internet traci

W trzecim kwartale 2009 r. przychody segmentu Internet Agory wyniosły 19,9 mln zł. Jest to wzrost o 2,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku, ale jednocześnie strata na poziomie EBIT w wysokości 2,3 mln zł.

Również dane za trzy kwartały narastająco pokazują, że segment Internet Agory nie przynosił zysku. Strata EBIT wyniosła w tym okresie stratę wielkości 7,6 mln zł.

"W trzecim kwartale 2009 r. koszty operacyjne segmentu Internet zanotowały nieznaczny wzrost (o 2,3%)" - czytamy w raporcie Grupy Agora za trzeci kwartał 2009 r. - "Wyższe koszty amortyzacji w omawianym kwartale są wynikiem m.in. nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Pion Internet Agory w czwartym kwartale 2008 r. (m. in. zakup serwisu edukacyjnego Edulandia.pl) oraz w drugim kwartale 2009 r. (m.in. zakup licencji na serial internetowy N1ckola)."

Zatrudnienie etatowe w segmencie Internet na koniec września wyniosło 398 etatów i było niższe o 38 etatów (w stosunku do stanu na koniec września 2008 r.), z uwzględnieniem redukcji liczby etatów w spółce Trader.com (Polska).

Trader.com zyskał

Stratę zanotowały dwie z trzech spółek tworzących segment Internet w Agorze.

W trzecim kwartale 2009 r. łączne przychody Trader.com (Polska) wyniosły 4,2 mln zł. Spółka osiągnęła zysk operacyjny na poziomie EBIT w wysokości 0,3 mln zł. Przychody z jej działalności prasowej wyniosły 1,0 mln zł, a z działalności internetowej 3,2 mln zł.

LLC Agora Ukrainie w trzecim kwartale 2009 r. zanotowała stratę na poziomie EBIT w wysokości 0,3 mln zł.

AdTaily Sp. z o.o., która jest konsolidowana od 1 lipca 2009 r., zanotowała w trzecim kwartale stratę na poziomie EBIT w wysokości 0,2 mln zł.