Agora: internet ma 12% udziałów w rynku reklamy

Na 7,1 mld zł wycenia Agora wartość rynku reklamy w 2009 r. Wg analityków Spółki ubiegły rok był gorszy o 13% od poprzedniego. Jedynym segmentem notującym wzrosty jest internet.

Przedstawiciele Spółki Agora w prezentacji dla inwestorów ocenili, że w 2009 r. wartość rynku reklamy spadła o 13% r/r i ukształtowała się na poziomie 7,1 mld zł. W ubiegłym roku 12% budżetów reklamowych przeznaczono na kampanie internetowe.

Z raportu wynika, że jedynym segmentem rynku, który w 2009 r. zanotował wzrost, był internet (ok. 15% wzrostu w samym IV kwartale). Najszybciej spadały wydatki na reklamy w prasie codziennej.

W 2009 r. najwięcej budżetów reklamowych pochłonęła telewizja (47%, wzrost o 0,5 pkt proc.). Udział internetu wzrósł o 2,5 pkt do 12%, a dzienników spadł o 2 pkt i uplasował się na poziomie 11%.

Raport zaprezentowany przez przedstawicieli Agory oparto na szacunkach własnych Agory, danych domu mediowego Starlink, IGRZ oraz Expert Monitora.

Potencjał reklamy internetowej w liczbach, szacunki, estymacje i prognozy znajdą się w jednym z rozdziałów opracowanego przez Internet Standard raportu "adStandard 2010", którego premiera odbędzie się na zbliżającej się konferencji.

Źródło: Bankier