Agora: Zmiany w strukturze Pionu Internet

W strukurze działu marketingu Pionu Internet powstały działy promocji oraz badań i analiz. Nowe funkcje objęli: Anna Ałaszkiewicz oraz Arkadiusz Kustra.

Działem promocji w zmienionej strukturze organizacyjnej działu marketingu Pionu Internet Agory od 3 listopada kieruje Anna Ałaszkiewicz. Dotychczas (od marca 2008) pełniła ona funkcję zastępcy dyrektora marketingu Pionu Internet.

Agora: Zmiany w strukturze Pionu Internet

Anna Ałaszkiewicz

Dział promocji pod kierunkiem Anny Ałaszkiewicz odpowiedzialny będzie za marketing i niestandardowe działania promocyjne marek internetowych Agory. Ałaszkiewicz, związana z Agorą od 2004 roku, była odpowiedzialna m. in. za marketing kluczowych marek internetowych spółki oraz ostatnio pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora marketingu.

Agora: Zmiany w strukturze Pionu Internet

Arkadiusz Kustra

Na czele działu badań i analiz od 3 listopada stoi Arkadiusz Kustra, wcześniej kierujący zespołem analityków w Pionie Internet. Kustra pracuje w Agorze od 2005 roku. Jego zespół przeprowadził między innymi takie badania jak ogólnopolskie badanie blogosfery, badanie dotyczące zagrożeń w sieci czy preferencji zakupowych polskich internautów.

Dotychczasowy szef Działu Marketingu Dominik Kaznowski odszedł z Agory. Będzie on kontynuować karierę jako prezes doradczej firmy Xevin Consulting. Zarządzanie i tworzenie strategii biznesowych w nowych mediach (głównie w internecie i kanałach mobilnych)oraz usługi w zakresie audytów działalności internetowej i tworzenia strategii mediowych w sieci to najważniejsze obszary działalności Xevin Consulting.