Agora: Kilkunastoprocentowy wzrost wydatków na reklamę internetową w 2009 r.

Według wstępnych szacunków Spółki, całkowite wydatki na reklamę w 2009 r. spadną w stosunku do ubiegłego roku o ok. 2%. Możemy jedynie liczyć na wzrost wydatków na reklamę w internecie (o kilkanaście procent) oraz w telewizji (kilka procent). Agora S.A. opublikowała kwartalny raport.

Wg danych Agory za cztery kwartały 2008 r. przychody całej Grupy wyniosły 1 277,7 mln zł (wzrost o 0,4% w porównaniu do 2007 r). Sprzedaż reklam wyniosła 916,1 mln zł (wzrost o 8,1%), sprzedaż wydawnictw 200,2 mln zł (spadek o 5%), a sprzedaż kolekcji 63,2 mln zł (spadek o 50,3%).

Znaczący wzrost (o 74,2%) odnotowały przychody ze sprzedaży reklam internetowych, które wyniosły 47,9 mln zł - podaje raport Agory. Jest to ponad dwa razy wiecej niż dynamika rozwoju rynku (szacuje się, że wydatki na reklamę w internecie wzrosły w 2008 o ok. 31%).

W listopadzie 2008 r. zasięg wszystkich marek internetowych Agory wzrósł do poziomu 45,5%, a liczba użytkowników sięgnęła 7,19 mln osób (wzrost o 16,7%). Na koniec czwartego kwartału 2008 r. Agora posiadała 89 marek internetowych, w tym 14 nowych serwisów (cztery na Ukrainie). W raporcie odnotowano również fakt, że Agora uruchomiła sieć Glossy Media oraz rozpoczęła współpracę z Dailymotion.

Szacunki Spółki odnośnie branży reklamowej w 2009 r nie brzmią zbyt optymistycznie. Zostały one oparte na zakładanym wzroście PKB dla Polski w 2009 r. w wysokości 1,5% i mogą ulegać zmianom w przypadku korekty tych założeń w ciągu roku.

Wg Agory całkowite wydatki na reklamę w 2009 r. spadną w stosunku do ubiegłego roku o około 2%. Analitycy Agory zwrócili uwagę na wynikające z niestabilnych warunków rynkowych trudności związane z dokładnym określeniem wydatków na reklamę w konkretnych mediach.

W opinii Spółki w 2009 r. wzrosną wydatki na reklamę w internecie (o kilkanaście procent) i w telewizji (kilka procent). Szacowane wpływy z reklam w dziennikach mogą skurczyć się prawdopodobnie nawet o kilkanaście procent w stosunku do 2008 r. Wydatki na reklamę w czasopismach, reklamie zewnętrznej i radiu mogą zmniejszyć się o kilka procent - czytamy w raporcie.

Źródło: http://www.agora.pl