Adnet.ua

Spółka zależna Internet Group, Ad.net, założyła spółkę Adnet, która będzie działać w Ukrainie - poinformono w bieżącym raporcie IG Group 27 czerwca.

Branża reklamowa, tj. usługi związane z media-planowaniem, rozmieszczaniem materiałów reklamowych, zarządzaniem kampaniami reklamowymi i kampaniami w internecie a także zbieranie danych statystycznych oraz usługi pośrednictwa w zakresie rozmieszczenia reklamy w sieci będzie podstawowym obszarem działania Adnet Sp. z o.o. na rynku ukraińskim.

IG Group posiada 67,7% akcji Ad.net poprzez inną swoją spółkę zależną - CR Media Consulting. Ad.net objął jedną akcję kijowskiego Adnet o wartości nominalnej 549 tys. hrywien ukraińskich (równowartość 254.241,90 zł) za cenę równą jego wartości nominalnej.

"Po zarejestrowaniu Adnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie, Ukraina, objęty udział stanowić będzie 61% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników" - przeczytać można w raporcie IG Group z 27 czerwca.

Źródło: http://www.igroup.pl