Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

AdAc dokona audytu finansowego Interii za I półrocze

Zarząd portalu poinformował o decyzji co do wyboru audytora finansowego. Sprawozdanie finansowe Interii z minionego półrocza będzie badać krakowski AdAc.

AdAc jest spółka wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Uchwałą rady nadzorczej Interii spółka dokona przeglądu półrocznego sprawozdania portalu (za pierwsze dwa kwartały br.).

AdAd będzie również odpowiedzialny za przegląd rocznego raportu.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, niezbędny do wykonania tych czynności.

Interia nie korzystała wcześniej z usług spółki AdAc.

Więcej o kursie akcji Interii tutaj.