AdAc dokona audytu finansowego Interii za I półrocze

Zarząd portalu poinformował o decyzji co do wyboru audytora finansowego. Sprawozdanie finansowe Interii z minionego półrocza będzie badać krakowski AdAc.

AdAc jest spółka wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Uchwałą rady nadzorczej Interii spółka dokona przeglądu półrocznego sprawozdania portalu (za pierwsze dwa kwartały br.).

AdAd będzie również odpowiedzialny za przegląd rocznego raportu.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, niezbędny do wykonania tych czynności.

Interia nie korzystała wcześniej z usług spółki AdAc.

Więcej o kursie akcji Interii tutaj.