Ad.net S.A w całości w rękach Internet Group S.A.

Internet Group S.A poinformowała, iż posiada łącznie 99,83% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Ad.net S.A.

W raporcie bieżącym z dnia 5 września 2008 r. spółka Internet Group S.A. informuje, że dniu 4 września podpisano umowę z Net Internet S.A. na mocy której spółka Internet Group S.A nabyła pulę akcji Adnet. S.A, która łącznie z poprzednio nabytymi aktywami daje jej 99,83% udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Ad.net S.A.

Podpisanie ww. umowy nastąpiło w wyniku wykonania porozumienia zawartego 25 marca 2008 roku pomiędzy spółką Internet Group S.A, a CR Media Consulting S.A. (jednostka w 100% zależna do Internet Group S.A.) oraz Net Internet S.A.

Źródłem finansowania ww. inwestycji są środki własne spółki Internet Group S.A.oraz środki kredytowe.

Obecni właściciele Adnet, tj. Internet Group S.A. skorzystali z zapisów zawartej jeszcze w 2005 roku umowy umożliwiającej przejęcie pełnej kontroli nad spółką, która stanowi jeden z jej najcenniejszych aktywów - informuje Maciej Teliszewski Pełnomocnik Zarządu Internet Group S.A.

Zmiana ta nie ma wpływu na dotychczasowy kierunek rozwoju Spółki i jej ekspansję na zagraniczne rynki mediów online. Poza Litwą, gdzie Ad.net uzyskał 50% udziału w rynku reklamy internetowej, spółka dynamicznie rozwijała swoją działalność na Łotwie i Estonii. W 2 kwartale 2008 spółka powołała kolejne firmy na Ukrainie i na Słowacji. Nie przewidujemy zmian - mówi Ludmiła Krół, dyrektor Zarządzająca Ad.net S.A.

Net Internet S.A. nie miał żadnego istotnego wpływu na działalność operacyjną spółki, więc realizowana strategia będzie kontynuacją jej dotychczasowego rozwoju, który doprowadził do obecnej, bardzo dobrej pozycji rynkowej Ad Netu - utrzymanie obecnego kierunku rozwoju Adnet S.A. potwierdza Maciej Teliszewski.

Źródło: http://www.igroup.pl