Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

AOL traci klientów

Liczba użytkowników oferowanego przez AOL "wdzwanianego" dostępu do Internetu zmniejszyła się w drugim kwartale tego roku o 846 tys. osób - poinformowali wczoraj przedstawiciele koncernu AOL TW. Firma spodziewa się również mniejszych wpływów z reklam.

Z informacji udostępnionych przez koncern wynika, że ok. 400 tys. użytkowników zrezygnowało w Q2 z usług AOL na rzecz tańszego lub szybszego dostępu do Sieci, oferowanego przez konkurentów koncernu. Przedstawiciele firmy przyznali również, że w poprzednich raportach błędnie podawano liczbę klientów koncernu (zawyżono ją o co najmniej 400 tys. osób) - stąd wzięła się strata rzędu 846 tys. klientów.

Tak poważny odpływ użytkowników nie wpłynął jednak na pozycję AOL w rankingu amerykańskich ISP - koncern wciąż ma w USA ok. 25,3 mln klientów (z czego tylko 1,2 mln stanowią klienci korzystający z dostępu szerokopasmowego).

Przedstawiciele AOL zapowiedzieli również, że w całym roku 2003 spodziewają się o 40% mniejszych przychodów z reklam (aczkolwiek nie podano żadnych kwot) niż rok wcześniej - co ciekawe, nastąpi to wbrew wyraźnemu ożywieniu na rynku e-reklamy.