AOL traci klientów

Liczba użytkowników oferowanego przez AOL "wdzwanianego" dostępu do Internetu zmniejszyła się w drugim kwartale tego roku o 846 tys. osób - poinformowali wczoraj przedstawiciele koncernu AOL TW. Firma spodziewa się również mniejszych wpływów z reklam.

Z informacji udostępnionych przez koncern wynika, że ok. 400 tys. użytkowników zrezygnowało w Q2 z usług AOL na rzecz tańszego lub szybszego dostępu do Sieci, oferowanego przez konkurentów koncernu. Przedstawiciele firmy przyznali również, że w poprzednich raportach błędnie podawano liczbę klientów koncernu (zawyżono ją o co najmniej 400 tys. osób) - stąd wzięła się strata rzędu 846 tys. klientów.

Tak poważny odpływ użytkowników nie wpłynął jednak na pozycję AOL w rankingu amerykańskich ISP - koncern wciąż ma w USA ok. 25,3 mln klientów (z czego tylko 1,2 mln stanowią klienci korzystający z dostępu szerokopasmowego).

Przedstawiciele AOL zapowiedzieli również, że w całym roku 2003 spodziewają się o 40% mniejszych przychodów z reklam (aczkolwiek nie podano żadnych kwot) niż rok wcześniej - co ciekawe, nastąpi to wbrew wyraźnemu ożywieniu na rynku e-reklamy.