Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

A jednak pre-paid

Do 2007 roku użytkownicy telefonów komórkowych korzystający z usług pre-paid stanowić będą ponad połowę 1,7 mld użytkowników komórek na świecie.

Największy wzrost tego typu użytkowników będzie miał miejsce w Europie Wschodniej, Południowo Wschodniej Azji i Ameryce Łacińskiej - przewiduje Strategis Group. Kluczowym elementem rozwoju segmentu będzie przy tym połączenie tradycyjnych i innowacyjnych kanałów sprzedaży przedpłaconych usług komórkowych.

Zmniejszy się w sprzedaży udział kart-zdrapek używanych do ładowania kont pre-paid - do 2007 roku o połowę, choć jednocześnie przychody z nich wzrosną z 1,9 mld USD do 2,6 mld USD. Wartość sprzedaży w kanale internetowym wzrośnie ze 142 mln USD do 1,1 mld USD w 2007. Podobny wzrost odnotują telefoniczne centra sprzedaży. Największy udział mają transakcje w czasie rzeczywisty przy użyciu PIN-u (25,6% w 2002), które znaczący udział utrzymają i w 2007 (22,4%). Ogółem udział transakcji w czasie rzeczywistym (z PIN-em i bez PIN-u) wzrośnie z 30% do 35%.

Wartość tej części rynku komórkowego powinna według raportu wynieść w 2007 roku 9,67 mld USD ( w roku ub. jego wartość szacowano na 3,48 mld USD). Nasycenie europejskiego rynku usługami przedpłaconymi sięgnie 63% co przelicza się na 170 mln użytkowników, tj. dwukrotnie więcej niż w USA.